Người lao động được giới thiệu học nghề miễn phí có ảnh hưởng đến tiền trợ cấp thất nghiệp?

Bạn đọc hỏi: “Tôi đi làm thủ tục hưởng bảo hiểm (BH) thất nghiệp thì được Trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) giới thiệu cho tôi khoá học nghề miễn phí 3 tháng dành cho người thất nghiệp. Tôi muốn hỏi, học nghề này có ảnh hưởng tới tiền BH thất nghiệp của tôi không? Văn bản nào hướng dẫn việc này?”

Về vấn đề này, tại Điều 55 Luật Việc làm về điều kiện được hỗ trợ học nghề quy định:

NLĐ quy định tại Khoản 1, Điều 43 của Luật Việc làm đang đóng BH thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây: NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động (MSLĐ) hằng tháng.

Chú thích ảnh
Học nghề điện lạnh tại Trường Cao đẳng điện tử - điện lạnh Hà Nội.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm DVVL theo quy định.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BH thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

- Đã đóng BH thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Về hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BH thất nghiệp, thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là đề nghị hỗ trợ học nghề.

Khoản 1, Điều 11 và Khoản 1, 2, 3, Điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn, NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho Trung tâm DVVL nơi NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm DVVL có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của NLĐ, để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho NLĐ.

Sau thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề, thì được coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 12 Thông tư này).

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ không đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề theo quy định, Trung tâm DVVL trình Giám đốc Sở LĐ-TB&XH quyết định về việc hủy quyết định hỗ trợ học nghề của NLĐ.

NLĐ vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hỗ trợ học nghề trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hỗ trợ học nghề nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Về mức hỗ trợ học nghề:

Điều 3 Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với NLĐ tham gia BH thất nghiệp như sau:

1. Mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ tham gia BH thất nghiệp tối đa 1 (một) triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Trường hợp NLĐ tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề, thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 (một) tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

2. Đối với NLĐ tham gia BH thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều này, thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do NLĐ tự chi trả.

Như vậy, việc học nghề không ảnh hưởng tới số tiền BH thất nghiệp bạn được nhận. Việc học nghề là giúp bạn thích ứng chuyển đổi, nâng cao tay nghề sau khi thất nghiệp.

XM/Báo Tin tức
Bảo đảm xóa bỏ hoàn toàn lao động cưỡng bức tại Việt Nam
Bảo đảm xóa bỏ hoàn toàn lao động cưỡng bức tại Việt Nam

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế một cách sâu rộng, việc gia nhập Công ước số 105 là cần thiết và có ý nghĩa trên tất cả các mặt chính trị, pháp lý và kinh tế - xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN