Đến năm 2030, Cà Mau sẽ tự động hóa tất cả trạm khí tượng thủy văn

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tự động hóa 100% đối với trạm khí tượng, trạm đo mực nước, đo mưa và đo độ mặn; đồng thời phát triển mạng lưới trạm khí tượng hải văn tự động, ưu tiên khu vực ven biển. 

Chú thích ảnh
Chị Dương Thị Lan Anh, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Cà Mau, đang quan trắc nhiệt độ không khí tại trạm. Ảnh: baocamau.com.vn

Tỉnh đảm đảo duy trì hoạt động ổn định, thông suốt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; an toàn thông tin đạt cấp độ 3-4 và cung cấp dịch vụ công lĩnh vực khí tượng thủy văn đạt mức độ 4; xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn của tỉnh liên thông với cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia...

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến 2030 và tầm nhìn đến 2045 nhằm phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực có liên quan, nhưng đảm bảo 100% công trình quan trắc khí tượng thủy văn phải được thực hiện quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

Mục tiêu chung của tỉnh là phát triển lĩnh vực khí tượng thủy văn đủ năng lực cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đầy đủ, tin cậy, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn phục vụ đa mục tiêu, đa lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến 2030 và tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn; hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, nâng cao năng lực công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế về khí tượng thủy văn; truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ngành khí tượng thủy văn tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Cụ thể, dự báo khí tượng thủy văn hàng ngày trong điều kiện bình thường có độ tin cậy đạt 90%; dự báo, cảnh báo triều cường, mực nước trên hệ thống các sông, rạch, vùng ven biển đủ độ tin cậy trước 10 ngày; cảnh báo đủ độ tin cậy ngập, ngập úng cục bộ ở các vùng trũng, thấp và sạt lở đất ven sông, ven biển trước từ 6-24 giờ, tăng chất lượng dự báo định lượng mưa lớn trước 2-3 ngày và tăng thời hạn dự báo thời tiết đến 10 ngày...

Kim Há (TTXVN)
Nhìn lại năm 2021: Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác khí tượng thủy văn
Nhìn lại năm 2021: Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác khí tượng thủy văn

Triển khai và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành Khí tượng Thủy văn là việc làm cần thiết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN