Đề xuất 7 bước rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đang xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Chú thích ảnh
Thăm hỏi chị Lò Thị Quyết, tại bản Mường Nhé mới, xã Mường Nhé - hộ gia đình vừa được nhận nhà mới theo dự án làm nhà cho hộ nghèo do Bộ Công an phát động. Ảnh minh họa: Nhật Anh/TTXVN

Theo dự thảo, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy trình.

Phương pháp xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là phương pháp nhận dạng đặc điểm gia đình để xác định thu nhập bình quân đầu người của gia đình theo quy trình.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hằng năm thực hiện từ ngày 1/9 đến hết ngày 15/12 của năm. Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên thực hiện tại thời điểm UBND xã nhận được giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đề nghị thoát nghèo, thoát cận nghèo của gia đình.

Thời gian xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện tại thời điểm UBND cấp xã nhận được giấy đề nghị xác định hộ có mức sống trung bình của gia đình, làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. 

Dự thảo đề xuất Quy trình rà soát định kỳ hằng năm gồm 7 bước, từ bước đầu tiên là lập danh sách gia đình cần rà soát đến bước cuối cùng là phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Trong đó, đối với bước cuối cùng, dự thảo đề xuất: Căn cứ văn bản báo cáo của Chủ tịch UBND cấp xã về kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, Chủ tịch UBND cấp huyện rà soát, phê duyệt kết quả chung trên toàn địa bàn và có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Căn cứ văn bản báo cáo của Chủ tịch UBND cấp huyện về kết quả phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt kết quả chung trên toàn địa bàn, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Dự thảo lưu ý, hộ gia đình có giấy đề nghị bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy đề nghị ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thì nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến chủ tịch UBND cấp xã. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo ban chỉ đạo rà soát cấp xã tổ chức rà soát, thẩm định theo quy định; xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Trường hợp hộ gia đình không đủ điều kiện, chủ tịch UBND cấp xã phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Hà Nội đặt mục tiêu không còn hộ nghèo, mở rộng bao phủ BHXH
Hà Nội đặt mục tiêu không còn hộ nghèo, mở rộng bao phủ BHXH

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình số 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu không còn hộ nghèo và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN