Chất lượng 3G của Viettel

Hỏi: Chất lượng 3G của Viettel sau này có đuổi kịp các nước khác trong khu vực không?


-Chất lượng mạng 3G của Viettel không thua kém các nước trên thế giới. Cụ thể, hàng quý Viettel đều có số liệu so sánh, đánh giá giữa chất lượng của Viettel so với trung bình các nhà mạng trên thế giới và so với chất lượng của nhóm 20% các nhà mạng tốt nhất thế giới. Thực tế hiện nay, chất lượng 3G của Viettel tương đương với nhóm 20% các nhà mạng tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó, các kỹ thuật liên quan đến tốc độ 3G cao nhất đều đã được triển khai trên mạng Viettel.


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN