"Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam” ra mắt độc giả

Ngày 19/6, Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cho biết, cuốn sách “Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam” của Tiến sỹ Phạm Ngọc Trâm sẽ ra mắt độc giả trong tháng 6 này.

Vấn đề Biển Đông không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, chính trị trong và ngoài nước mà còn được dư luận quốc tế đặc biệt chú ý vì tầm quan trọng của khu vực này. Việt Nam có quá trình lịch sử và những bằng chứng xác thực khẳng định quyền quản lý, khai thác và bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Vấn đề biển đảo không chỉ có giá trị đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của quốc gia đối với biển và hải đảo. Với vị trí, tầm quan trọng của vấn đề biển và hải đảo, Tiến sỹ Phạm Ngọc Trâm, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh đã tiến hành nghiên cứu và cho ra mắt cuốn sách “Bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam (1975-2014)”.

Bìa sách "Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam”.

Cuốn sách đã đi sâu phân tích thực trạng, phản ánh những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Qua đó, tác giả đã rút ra ý nghĩa, đánh giá những ưu điểm và hạn chế qua từng chặng đường lịch sử đồng thời đề ra một số giải pháp giải quyết tranh chấp biển đảo, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển trong giai đoạn sắp tới.


PGS.TS Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo Việt Nam (1975 – 2014)” là một cuốn sách chuyên khảo được tác giả nghiên cứu, biên soạn công phu, góp phần dựng lại bức tranh về lịch sử bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đa dạng và phức tạp. Những tư duy chiến lược quốc tế, đặc biệt là chiến lược về Biển Đông của Mỹ và Trung Quốc đã tác động to lớn đến công cuộc bảo vệ chủ quyền và quản lý – khai thác biển đảo của Việt Nam”.

Hoàng Tuyết
Biển đảo là máu thịt của dân tộc
Biển đảo là máu thịt của dân tộc

Việt Nam được xem là một quốc gia ven biển, với nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng. Từ lâu, người dân Việt Nam luôn xác định biển đảo là nhựa sống, là máu thịt, là phần hồn của dân tộc. Báu vật của biển đảo là tôm, là cá, là muôn vàn các giá trị kinh tế khác đem lại cho chúng ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN