Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường các khu, cụm công nghiệp

Khu, cụm công nghiệp, làng nghề là nơi tập trung nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường, tuy vậy, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung mới chỉ tập trung chủ yếu ở các khu, các cụm công nghiệp.

Chú thích ảnh
Kiểm tra kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Ông Nguyễn Thượng Hiền, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là công tác bảo vệ môi trường, Vụ sẽ kết hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tập trung vào các khu công nghiệp đang hoạt động nhưng chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung…

Vụ Quản lý chất thải tiếp tục triển khai Đề án bảo vệ môi trường làng nghề; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về môi trường làng nghề trong cả nước để kịp thời theo dõi, tổng hợp các thông tin có liên quan; lồng ghép nội dung xử lý triệt để một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Năm 2018, Vụ Quản lý chất thải đã triển khai xây dựng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải công nghiệp như Quy chuẩn Việt Nam về khí thải công nghiệp nhiệt điện, sản xuất phân bón hóa học; theo dõi, kiểm tra việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường của các khu, cụm công nghiệp trên cả nước. 

Đến nay, cả nước có 228/283 khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 80%, tăng 7 khu công nghiệp so với năm 2017; 12 khu công nghiệp đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung chiếm 4%; các khu công nghiệp còn lại đang xây dựng lộ trình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Các hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp xử lý khoảng 71% lượng nước thải phát sinh. Trong số này, đã có 121 khu công nghiệp đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục, đạt tỷ lệ trên 42% . Cả nước hiện có 587/1.143 cụm công nghiệp được quy hoạch đã đi vào hoạt động, trong đó mới có 55 cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm 9,7%, tăng 4 cụm công nghiệp so với năm 2017.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Kiểm soát ô nhiễm môi trường để phát triển ngành giấy bền vững
Kiểm soát ô nhiễm môi trường để phát triển ngành giấy bền vững

Ngành công nghiệp sản xuất giấy đang tăng trưởng nhanh đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế của đất nước, nhưng cũng là một trong những ngành phát sinh nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt đối với nguồn nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN