Miễn, giảm giá vé 2 chiều phà Gót - Cái Viềng đối với nhân dân huyện Cát Hải trong năm 2023

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ vừa có ý kiến, đồng ý chủ trương tiếp tục thực hiện miễn, giảm giá vé qua phà Gót - Cái Viềng và ngược lại đối với nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2023.

Chú thích ảnh
Miễn, giảm giá vé 2 chiều phà Gót - Cái Viềng đối với nhân dân huyện Cát Hải trong năm 2023. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Cụ thể, miễn giá dịch vụ qua phà đối với học sinh, sinh viên, giáo viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải; giảm giá dịch vụ đối với người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải (hành khách đi bộ; hành khách đi xe đạp, xe đạp thồ các loại; hành khách đi xe máy); phương tiện ô tô dưới 9 chỗ ngồi (không kinh doanh) của người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải (bằng mức giá đã được thực hiện miễn, giảm trong năm 2022 theo Quyết định số 51/QĐ-GTĐT ngày 29/4/2021 của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng).

Thời gian thực hiện miễn, giảm giá từ ngày 01/01/2023 cho đến hết ngày 31/12/2023.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ giao UBND huyện Cát Hải rà soát, lập danh sách nhân dân và phương tiện thuộc diện miễn, giảm giá dịch vụ gửi Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng để được cấp thẻ miễn, giảm giá theo quy định; định kỳ hàng quý cập nhật biến động danh sách đối tượng miễn, giảm giá gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để thực hiện.

Giao Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, mức miễn, giảm giá được chấp thuận, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trường hợp doanh thu từ giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà không đủ bù đắp chi phi (giá trị đặt hàng), đơn vị lập báo cáo, đề xuất Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính xem xét để trình UBND thành phố xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ, miễn giảm giá vé qua phà và ngược lại.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Hải Phòng: Phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót
Hải Phòng: Phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót

Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng chính thức có Thông báo 128/TB-SGTVT về việc tổ chức phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót, huyện Cát Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN