Bộ Y tế ban hành Bộ cẩm nang hỏi - đáp thông tin về virus Corona