Một số quy định mới về xử lý kỷ luật sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư về quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy; trong đó có một số quy định mới về khung xử lý kỷ luật sinh viên.

Theo đó, những sinh viên có hành vi vi phạm, tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu các hình thức kỷ luật tương ứng.

Mức khiển trách áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ. Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ tương đối nghiêm trọng.

Hình thức đình chỉ học tập có thời hạn áp dụng đối với những sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Tùy từng trường hợp cụ thể, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: Đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

Hình thức buộc thôi học áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến cơ sở giáo dục đại học và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù giam.

Hình thức kỷ luật của sinh viên từ cảnh cáo trở lên phải được lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và thông báo cho gia đình sinh viên.


Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, cơ sở giáo dục đại học phải gửi thông báo cho địa phương và gia đình sinh viên để phối hợp quản lý, giáo dục.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 23/5.

TTXVN/Tin Tức
Sinh viên Việt Nam đoạt giải Nhất cuộc thi Opera danh tiếng thế giới
Sinh viên Việt Nam đoạt giải Nhất cuộc thi Opera danh tiếng thế giới

Ninh Đức Hoàng Long, giọng ca đến từ Việt Nam vừa đoạt giải Nhất cuộc thi Opera Quốc tế uy tín mang tên “IX. Simandy Jozsef international singing competition” tổ chức tại Szeged, Hungary ngày 3/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN