Không tham gia thanh, kiểm tra tuyển sinh khi có người thân xét tuyển vào trường năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn công tác thanh, kiểm tra tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019.

Mục đích của công tác thanh, kiểm tra nhằm kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh về việc tổ chức tuyển sinh, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh. Từ đó, giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia công tác tổ chức tuyển sinh thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh, các văn bản liên quan, góp phần đảm bảo cho việc tuyển sinh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Mặt khác, việc thanh, kiểm tra giúp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm (nếu có). Đồng thời, phát hiện những bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị biện pháp khắc phục, hoàn thiện phương án tuyển sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra của trường phải là cán bộ thuộc Phòng, Ban thanh tra nội bộ, cán bộ thanh tra chuyên trách, cộng tác viên thanh tra hoặc cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ quản lý, giảng viên hữu cơ; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan. Người tham gia công tác thanh kiểm tra phải nắm vững Quy chế tuyển sinh, các văn bản có liên quan, nắm được quy trình nghiệp vụ thanh, kiểm tra.

Các cán bộ có người thân (con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh chị, em ruột của mình và của vợ hoặc chồng) dự thi hay xét tuyển vào trường năm 2019 không được tham gia công tác thanh, kiểm tra tuyển sinh. Đồng thời, cán bộ không tham gia công tác thanh, kiểm tra tuyển sinh khi đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Nội dung thanh, kiểm tra sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT, Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và quy chế tuyển sinh. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, việc xây dựng, công khai Đề án tuyển sinh của các trường; việc tổ chức thi tuyển sinh; việc tổ chức xét tuyển…

Giám đốc các Đại học, Học viện; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên có thẩm quyền thanh, kiểm tra, thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh của đơn vị mình. Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra công tác tuyển sinh trên địa bàn quản lý đã được phân cấp theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra công tác tuyển sinh năm 2019 đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thanh tra, thành lập Đoàn thanh tra công tác tuyển sinh.

Việt Hà (TTXVN)
Thí sinh lưu ý các mốc thời gian khi xét tuyển đại học, cao đẳng 2019
Thí sinh lưu ý các mốc thời gian khi xét tuyển đại học, cao đẳng 2019

Từ hôm nay (16/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã mở Cổng thông tin tuyển sinh để thí sinh và các điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN