Vẫn còn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Thừa Thiên - Huế, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thường xảy ra ở hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, nơi có đông đồng bào dân tộc Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu... sinh sống. 

Hôn nhân cận huyết và tảo hôn sẽ gây nhiều hệ lụy đến thế hệ sau.

Trong 8 tháng của năm 2016, ở hai địa phương này đã có 23 trường hợp tảo hôn, trong đó huyện A Lưới có 11 trường hợp. Nguyên nhân là do phong tục, trình độ dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao nên hiểu biết về hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết còn hạn chế.
 
Để giảm thiểu nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ ký cam kết không để xảy ra tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết; tổ chức các hội thảo, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nhóm để cung cấp thông tin, kiến thức về việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình; nguy cơ, hậu quả của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống; tuyên truyền về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản những người vị thành niên, thanh niên; đưa nội dung dân số - kế hoạch hóa gia đình trong đó có cam kết không tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào Hương ước làng, thôn, bản văn hóa, tiêu chuẩn gia đình văn hóa... 

Theo đánh giá, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Thừa Thiên - Huế có giảm, nhưng chưa bền vững, vì vậy, đòi hỏi sự vào cuộc hơn nữa của cả hệ thống chính trị và quan trọng hơn cả là phải thay đổi nhận thức của một bộ phận người dân. Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên- Huế đang triển khai xây dựng mô hình điểm thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" giai đoạn từ năm 2016 - 2020.
Tường Vi
Ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN