Thủ tục xin cấp giấy phép trình diễn thời trang có những bước nào?

Bạn đọc hỏi: Thủ tục cấp giấy phép trình diễn thời trang cho các đoàn nghệ thuật thuộc các cơ quan trung ương, các đoàn nghệ thuật nước ngoài vào biểu diễn theo chương trình hợp tác văn hóa giữa các cơ quan trung ương với nước ngoài; nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về biểu diễn ở Việt Nam... gồm những bước nào?

Theo quy định của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch), đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép; thì Thủ tục cấp giấy phép trình diễn thời trang cho các đoàn nghệ thuật thuộc các cơ quan trung ương, các đoàn nghệ thuật nước ngoài vào biểu diễn theo chương trình hợp tác văn hóa giữa các cơ quan trung ương với nước ngoài; nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về biểu diễn ở Việt Nam; gồm các bước:


Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân muốn tổ chức trình diễn thời trang gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến Cục Nghệ thuật biểu diễn.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn xem xét cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép trình diễn thời trang (Mẫu 21 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

(2) Ảnh hoặc mẫu thiết kế trang phục trình diễn đối với trình diễn thời trang.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm)

Đơn đề nghị cấp giấy phép trình diễn thời trang (Mẫu 21 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. 

- Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính có thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 27/02/2012.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Có hiệu lực từ ngày 25/7/2011.


PT/ Báo Tin Tức
Chấn chỉnh biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, bước đầu đã thu được những kết quả khả quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN