Sẽ ban hành một số chính sách 'mở' để hút các nhà đầu tư trái phiếu

Theo Vụ Tài chính Ngân hàng (Bộ Tài chính), mục tiêu vụ huy động vốn của năm 2017 dự kiến là 250.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP), 34.395 tỷ đồng trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, 8.000 - 10.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương.

Để hướng tới mục tiêu phát triển thị trường trái phiếu ổn định và trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, Lãnh đạo Vụ Tài chính Ngân hàng cho biết: Năm nay, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017- 2020. Cùng với đó, Bộ sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp; ban hành Thông tư quy định mua lại TPCP trước hạn tại thị trường trong nước; đánh giá Nghị định số 01/2011/NĐ-CP để sửa đổi trong đó nghiên cứu cơ chế cho vay TPCP để hỗ trợ thanh khoản trên thị trường thứ cấp.

“Đa dạng hóa các sản phẩm TPCP để dáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, tiếp tục phát hành kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm nhằm kéo dài kỳ hạn của danh mục nợ Chính phủ theo hướng bền vững; nghiên cứu triển khai sản phẩm mới như Trái phiếu có lãi suất thả nổi”, đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng nói.

Theo Bộ Tài chính, trên thị trường thứ cấp, Bộ sẽ đưa thị trường phái sinh trái phiếu đi vào hoạt động. Cũng trong quý I này, cơ chế chuyển chức năng thanh toán TPCP sang Ngân hàng Nhà nước sẽ được thực hiện. Còn đối với trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu phát hành TPDN để củng cố việc công bố thông tin trên thị trường TPDN nhằm tạo thuận lợi và tiến tới vận hành thị trường sau này.

Tại cuộc họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính ngày 28/2, đại diện Vụ Tài chính Ngân hàng cho hay: TPCP đã phát hành trong năm qua đạt 281.750 tỉ đồng, tương đương 98,3% kế hoạch phát hành năm với 91% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên. Con số này được đánh giá là vượt mục tiêu do Quốc hội đề ra là 70% khối lượng phát hành có kỳ hạn từ 5 năm trở lên; đồng thời lần đầu tiên phát hành thành công trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 30 năm cho nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi thực hiện tái cơ cấu, danh mục nợ Chính phủ đã có sự cải thiện rõ rệt cả về quy mô, kỳ hạn và chi phí huy động. Cụ thể, quy mô đạt 27,3% GDP năm 2016 so với mức 16,2% GDP năm 2015; kỳ hạn phát hành bình quân đạt 8,71 năm (tăng 1,73 năm so với năm 2015), qua đó kéo dài kỳ hạn bình quân của danh mục nợ Chính phủ lên mức 5,98 năm vào cuối năm 2016, tăng 1,54 năm so với cuối năm 2015; lãi suất phát hành bình quân là 6,49% (giảm 0,22-0,5% ở tất cả các kỳ hạn).

Nhà đầu tư cũng đã có sự thay đổi tích cực theo hướng tăng tỷ lệ nắm giữ trái phiếu dài hạn như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tiền gửi, doanh nghiệp bảo hiểm (tăng từ mức 23% năm 2015 lên mức 44,6% năm 2016), giảm tỷ lệ nắm giữ trái phiếu của các ngân hàng thương mại (từ mức 77% năm 2015 xuống còn 55,4% năm 2016).

Giới trong ngành đánh giá: thị trường TPCP năm 2016 có khối lượng phát hành đạt mức cao nhất từ trước đến nay, kỳ hạn phát hành được cải thiện rõ rệt, lãi suất phát hành có xu hướng giảm, công tác tái cơ cấu danh mục nợ TPCP được triển khai có hiệu quả và cơ sở nhà đầu tư cải thiện tích cực.

Minh Phương
Kỳ vọng thị trường trái phiếu 2017 nhiều triển vọng tươi sáng
Kỳ vọng thị trường trái phiếu 2017 nhiều triển vọng tươi sáng

Bức tranh chung với nhiều gam màu tươi sáng của thị trường trái phiếu Việt Nam năm 2016 đã phần nào phản ánh được những bước phát triển nhảy vọt của thị trường này.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN