Còn hơn 730 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa được định canh định cư

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư, đến năm 2012, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn 732 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 71,5% tổng số hộ chưa được định canh định cư.


Theo kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên - Huế có 1.023 hộ với 6.418 khẩu đồng bào dân tộc thiểu số sống ở các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà, sẽ được định canh định cư. Tuy nhiên, trong số 10 điểm định canh định cư, đến nay mới chỉ có Ta Rinh và Tà Rỵ, huyện Nam Đông, đã hoàn thành, giúp ổn định cuộc sống của 291 hộ, gồm 156 hộ định cư tập trung và 135 hộ xen ghép. Số hộ còn phải chờ để được định canh định cư là 732 hộ; trong đó định cư tập trung là 346 hộ và xen ghép là 386 hộ.

 

Nguyên nhân là do còn đến 6 điểm định canh định cư tập trung đang thực hiện dở dang, không đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, còn 2 điểm định canh định cư xen ghép không biết bao giờ mới thực hiện được vì không có vốn để triển khai. Để hoàn thành 10 điểm định canh định cư, tỉnh cần hơn 142,7 tỷ đồng. Nhưng đến nay, tỉnh mới được cấp 30,5 tỷ đồng; tức nhu cầu vốn chỉ đạt 21,4%. Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động, lồng ghép của địa phương còn ít. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn, nên cũng khó huy động nguồn lực từ người dân.


Theo Phòng Văn xã, Ban Dân tộc tỉnh, do thiếu vốn nên nhiều khu tái định cư thi công dang dở, chậm tiến độ, hạ tầng không đồng bộ, như Hồng Thượng, Hồng Vân, huyện A Lưới; Bến Ván, huyện Phú Lộc... Một số khu tái định cư chưa hoàn thiện nên người dân thiếu đất sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, thu nhập không ổn định, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo hoặc nguy cơ tái nghèo còn cao. Nhiều công trình ở khu tái định cư chưa phát huy hết công năng như nhà họp thôn, nhà trẻ, nước sạch để sinh hoạt... Theo chủ trương, sẽ kéo dài thời gian định canh định cư đến năm 2015 cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, Thừa Thiên - Huế phấn đấu hoàn thành xây dựng 8 điểm định canh định cư còn lại. Còn 3 năm nữa để tỉnh hoàn thành định canh định cư cho 732 hộ còn lại, nhưng mục tiêu này khó có khả năng đạt được nếu nguồn vốn huy động được quá ít như hiện nay.

 

Nguyên Lý

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN