Xây dựng đội ngũ người làm báo đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Trong hai ngày 28 và 29/9, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại Đại hội. 

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam cần quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí Hà Nam cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng mọi hoạt động của Hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động; có nhiều biện pháp thiết thực xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của báo chí thời Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những việc làm tốt, những tấm gương dấn thân, cống hiến của những người làm báo, đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Đại hội đã đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hội bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập hợp đoàn kết rộng rãi những người làm báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp báo chí của tỉnh. Đồng thời, Hội ra sức tuyên truyền, động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập, xây dựng đời sống mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam, Hội Nhà báo Việt Nam chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy khả năng sáng tạo, lòng say nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho những người làm báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trong thời kỳ mới.

Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam hiện có 119 hội viên sinh hoạt tại các chi hội: Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Tạp chí Sông Châu và một số cơ quan thường trú. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo chí Hà Nam tiếp tục có bước phát triển; đội ngũ người làm báo được tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp, trình độ ngày một nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, đa dạng thông tin trên các loại hình báo chí. Các cơ quan báo chí của tỉnh được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, luôn giữ vững định hướng chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các chi hội thường xuyên duy trì sinh hoạt với những nội dung cụ thể, thiết thực theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của Điều lệ Hội, giúp cho hội viên nâng cao ý thức giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên các chi hội trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo Hà Nam có 3 tác phẩm đoạt giải B, 1 tác phẩm đoạt giải C, 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích Giải Báo chí quốc gia; nhiều tác phẩm đoạt giải tại các kỳ Liên hoan truyền hình toàn quốc...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam khóa V gồm 7 thành viên; bầu 3 người vào Ban Kiểm tra và 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI. Ông Lê Hồng Kỳ, Tổng biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam khóa IV tiếp tục được bầu làm Chủ tịch tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa V.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Đại hội Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ​
Đại hội Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ​

Trong 2 ngày 11 và 12/9, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Đại hội Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham gia của trên 330 đại biểu chính thức đến từ 5 Chi hội Hội Nhà báo trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN