Việt Nam và LHQ ký Kế hoạch chung hợp tác 2012 - 2016

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đại diện cho Chính phủ Việt Nam cùng đại diện 16 tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã ký Kế hoạch chung cho giai đoạn hợp tác 2012 - 2016, tổng ngân sách thực hiện là 480 triệu USD.

Kế hoạch chung hợp tác là khuôn khổ cho các chương trình hợp tác của LHQ và IOM tại Việt Nam trong 5 năm tới nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề ưu tiên trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, ba lĩnh vực trọng tâm mà LHQ và Chính phủ Việt Nam sẽ cùng thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2016 gồm: Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được sự tăng trưởng bền vững, bình đẳng với tất cả mọi người; tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và bảo trợ xã hội; tăng cường quản trị công và sự tham gia.

Uông Lam
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN