Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Lâm Đồng

Trong hai ngày 6 - 7/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương từ Đại hội XI của Đảng đến nay; việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; việc quản lý, sử dụng, bảo vệ rừng, đất rừng, đất nông, lâm trường và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 

Sáng 7/12, tại thành phố Đà Lạt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lâm Đồng.


Theo báo cáo của tỉnh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Lâm Đồng đã phát huy mọi nguồn lực, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, tập trung vào 5 khâu đột phá: Phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội; nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và dịch vụ; xây dựng thành phố Đà Lạt là thành phố du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm quốc gia và khu vực; phát triển công nghiệp gắn với phát triển vùng nguyên liệu; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.


Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng, đến ngày 30/11, Lâm Đồng có 33/34 tổ chức Đảng tiến hành xong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Qua kiểm điểm, không chỉ thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm mà còn có sự thống nhất cao về đánh giá, nhận thức các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương và tỏ rõ sự đồng thuận, quyết tâm cao trong khắc phục sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém của tập thể, cá nhân; đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành công việc thường xuyên của Đảng bộ, tạo chuyển biến thực sự, mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương thời gian tới.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Lâm Đồng là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng của khu vực và cả nước, cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại; có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khai khoáng...


Năm 2012, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, với quyết tâm cao và năng động trong lãnh đạo, điều hành, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, Lâm Đồng đã đạt được kết quả khá toàn diện, tăng trưởng GDP đạt 14%, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 89 triệu đồng/ha, lượng khách du lịch tăng cao. Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển bền vững được triển khai sâu rộng trong nhân dân, vận dụng sáng tạo vào từng địa bàn và đã huy động được nhiều nguồn lực trong xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hiện còn 6,4%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 32 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân của cả nước.


Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng đã có nhiều đổi mới trong quản lý, đổi mới, sắp xếp các nông, lâm trường; phát triển nhiều mô hình hiệu quả như liên kết 4 nhà, hợp tác xã kiểu mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm chăm lo, đặc biệt là tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Lâm Đồng đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, sự đoàn kết thống nhất, quan hệ phối hợp trong công tác được tăng cường.


Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, trong thời gian tới, Lâm Đồng cần tiếp tục vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, trước mắt tập trung chỉ đạo cho năm 2013, bên cạnh những thành tựu, thuận lợi, Lâm Đồng cần phát huy mạnh hơn nữa tiềm năng, thế mạnh về du lịch, nông nghiệp ôn đới, các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, chè, rau, hoa... mở rộng thị trường xuất khẩu. Tổng Bí thư hoan nghênh đề xuất của Lâm Đồng về việc xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, Lâm Đồng cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững, nhân rộng mô hình nông nghiệp chất lượng cao, quan tâm mở rộng thị trường, tăng cường liên kết, thực hiện quan hệ sản xuất phù hợp điều kiện mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tổng Bí thư lưu ý, Lâm Đồng cần làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, quản lý rừng, đất rừng, đất nông, lâm trường; đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức, sắp xếp theo mô hình quản lý phù hợp, nhằm hạn chế khắc phục yếu kém, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Bộ Chính trị đang chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 28 về nông - lâm trường quốc doanh, trong đó có vấn đề quản lý, sử dụng đất nông - lâm trường. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh đi sâu nghiên cứu, tham gia tích cực để tổng kết nội dung này, từ đó xác định mô hình thích hợp cho nông - lâm trường quốc doanh, đặc biệt là vấn đề đất đai. Là địa bàn có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, nhiều nét văn hóa đặc sắc, Lâm Đồng cần quan tâm hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công; chú trọng phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường sinh thái...


Tổng Bí thư nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ Đại hội XI, đó là: Kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nếu cái chốt xây dựng Đảng chắc chắn thì sẽ bảo đảm triển khai thực hiện tốt hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và văn hóa; do vậy không được để cái chốt này bị mối, mọt, hỏng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng ra đời, được nhân dân rất hoan nghênh, đồng tình ủng hộ. Vừa qua, Nghị quyết Trung ương 4 đã được triển khai thực hiện tốt, đạt kết quả bước đầu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Tuy nhiên, còn nhiều băn khoăn, trăn trở, qua kiểm điểm chưa xử lý, kỷ luật được ai, “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống” nằm ở đâu... Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phải tiếp tục triển khai Nghị quyết thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, từ trên xuống dưới, từ Trung ương đến địa phương, không chỉ cho nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ sau, tránh đầu voi đuôi chuột, tránh tư tưởng chợ chiều. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình thời gian qua mới là cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, nếu không tự giác sửa chữa thì phải xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ có kiểm điểm tự phê bình và phê bình, mà có 4 nhóm giải pháp, trong đó có việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách, công tác cán bộ. Nếu công tác xây dựng Đảng là then chốt thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt.


Tổng Bí thư lưu ý, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Lâm Đồng cần xác định rõ đã thực sự tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên chưa? Đã thấy rõ nguy cơ của suy thoái tư tưởng chính trị, lối sống hay chưa? Đây là những vấn đề trừu tượng, khó cân đong đo đếm được, nhưng phải đi sâu phân tích. Trước mắt, cần chọn ngay một số vấn đề cụ thể để sửa, tạo chuyển biến thực sự trên thực tế. Trước mắt là cải tiến, đổi mới công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán sắp tới. Năm nay, Trung ương sẽ có Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đón Tết tươi vui, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nhưng vẫn bảo đảm các công việc thường xuyên. Khác với các năm trước, năm nay Trung ương sẽ không cử cán bộ về địa phương chúc Tết, tránh gây phiền hà cho địa phương; ưu tiên chăm lo, thăm hỏi các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.


Tổng Bí thư ghi nhận các kiến nghị của Lâm Đồng; yêu cầu các ban, bộ, ngành tổng hợp, xử lý theo đúng thẩm quyền.


* Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, dân số chủ yếu là bà con huyện Đông Anh và huyện Thanh Trì (Hà Nội) đi xây dựng kinh tế mới từ những năm 1976. Với điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi, Đảng ủy xã Đông Thanh đã từng bước ổn định cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước áp dụng cơ giới hóa thay thế lao động phổ thông, tham gia có hiệu quả vào đề án khuyến nông thông qua hệ thống chính trị cơ sở, vì vậy năng suất, sản lượng các sản phẩm nông nghiệp năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, xã Đông Thanh đã thực hiện được 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu năm 2013 đạt thêm 2 tiêu chí, năm 2015 đạt 19/19 tiêu chí.


lNhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu - cụ Trần Thị Đát, 80 tuổi, ở thôn Trung Hà và gia đình nông dân sản xuất giỏi - bác Trần Văn Mùi ở thôn Thanh Trì; trồng cây lưu niệm tại Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt.


Tổng Bí thư cũng đã đến thăm Hợp tác xã Xuân Hương, cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rau an toàn, đặc sản tại thành phố Đà Lạt.

 

Nguyễn Thị Sự

Chính trị

Chính phủ với người dân

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản