Tìm giải pháp tạo bước đột phá trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

Chiều 4/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, trên cơ sở báo cáo tổng kết của các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương; kết quả nắm bắt thực tiễn qua các cuộc kiểm tra, tọa đàm, hội thảo cũng như tham vấn ý kiến trực tiếp của các chuyên gia, nhà khoa học, Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW. Dự thảo Báo cáo đã phản ánh toàn diện, chi tiết, trên các khía cạnh cụ thể kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị trên thực tế; từ công tác phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, chỉ đạo đến tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị tại các bộ, ngành, địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo đó, có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và chỉ đạo tổ chức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật của cấp ủy, chính quyền trên tinh thần xác định rõ hơn công tác phổ biến giáo dục pháp luật là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Thể chế, chính sách của công tác phổ biến giáo dục pháp luật được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ. Bên cạnh đó, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác này được từng bước cải thiện. Qua theo dõi, số lượng báo cáo viên Trung ương trong thời gian 15 năm đã tăng 8,3 lần; số lượng tuyên truyền viên cấp xã tăng 1,65 lần.

Đáng chú ý, nội dung, hình thức, mô hình phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả, phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn. Việc bảo đảm các nguồn lực cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là việc huy động các nguồn lực trong xã hội đã được quan tâm, chú trọng...

Theo Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, qua tổng kết cũng đã nhận diện rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của việc triển khai thực hiện Chỉ thị trong thời gian qua, trong đó nổi bật là tồn tại, khó khăn từ nhận thức của các cấp ủy đảng; cơ chế phối hợp trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; sự thiếu khả thi trong các quy định pháp luật liên quan; cách thức triển khai chưa hiệu quả; nguồn nhân lực, các điều kiện bảo đảm triển khai còn hạn chế.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về tình hình triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW tại các bộ, ngành, địa phương; cho ý kiến về dự thảo Báo cáo và dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao Bộ Tư pháp trong công tác chuẩn bị, tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW bám sát theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 98-KH/BCĐCT32 ngày 16/5/2019 của Ban Chỉ đạo. Đến nay, về cơ bản các hoạt động đã và đang được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra, bảo đảm chất lượng, huy động được sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương trong tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị một cách đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo; trong đó tập trung phân tích, làm rõ các kết quả đạt được, những chuyển biến về chất trong ý thức, nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân kể từ khi có Chỉ thị số 32-CT/TW; nêu bật các mô hình hay, cách làm hiệu quả trên thực tế; đánh giá đúng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác này, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp mang tính đột phá, làm tiền đề đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật. Dự thảo Báo cáo sớm hoàn thiện trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, ký trình Ban Bí thư Trung ương cho ý kiến, thông qua.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức hội nghị trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết chu đáo trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí; khẩn trương rà soát, chọn lọc, thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ công tác thi đua, khen thưởng nhằm biểu dương, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan sớm tham mưu, đề xuất, xin ý kiến Ban Bí thư để ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Phan Phương (TTXVN)
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN