Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng

Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng (Tiểu ban), chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng tham dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, cùng các thành viên Tiểu ban, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Tiểu ban Kinh tế -Xã hội Đại hội XIV của Đảng có 53 thành viên, được giao nhiệm vụ xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030 trình Đại hội.

Tại Phiên họp, Tiểu ban đã thảo luận, xem xét và thống nhất nhiều nội dung quan trọng: Xác định, hình thành các cơ quan, bộ phận giúp việc; dự kiến phân công các đồng chí tham gia các khối công việc; quyết định thành lập Thường trực Tiểu ban, Tổ biên tập và bộ phận giúp việc; trao đổi thống nhất các quy chế làm việc của Tiểu ban, của Tổ biên tập, lộ trình, kế hoạch thực hiện các công việc, nhiệm vụ của Tiểu ban.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh việc quyết định thành lập các tiểu ban là công việc khởi đầu cho quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng và yêu cầu các Tiểu ban cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để sớm đi vào hoạt động, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. 

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Tiểu ban Kinh tế - xã hội tập trung trí tuệ, thời gian, phân công và tổ chức hoạt động khoa học, hợp lý, lộ trình, kế hoạch rõ ràng, cụ thể, khả thi để có thể hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp và công phu. 

Để báo cáo trình Đại hội XIV đảm bảo chất lượng, Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, phải bám sát Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 với tầm nhìn đến 2045; đánh giá tình hình phải khách quan, trung thực, sát thực tiễn, chỉ ra khó khăn, thuận lợi, những việc đã làm được, chưa làm được cùng nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, Báo cáo cần cập nhật các xu hướng mới của thế giới như chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, vấn đề cạnh tranh, đứt gãy chuỗi cung ứng…

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đặc biệt, Báo cáo cần nâng cao tính dự báo, nhận diện rõ những đặc thù, cơ hội, thách thức; vừa kế thừa, phát huy những thành tựu của gần 40 năm đổi mới, vừa bổ sung, phát triển, bảo đảm phù hợp với xu hướng vận động trong nước và thế giới để đưa ra quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với bối cảnh, tình hình trong nước, quốc tế để hoàn thành chiến lược 10 năm. Các báo cáo về kinh tế - xã hội cũng cần nhất quán với tư tưởng, quan điểm lớn trong Báo cáo Chính trị và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, liên thông với các báo cáo khác.

Thủ tướng lưu ý, đây là những văn kiện quan trọng của Đảng, vì vậy cần mang tầm tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo lớn nhưng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá; làm sao để các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội trong văn kiện thấm sâu vào từng ngành, từng địa phương và tổ chức thực hiện khả thi, hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, tư duy phải đổi mới, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt, sát thực tiễn và phải có sản phẩm cụ thể, mang lại nguồn lực cụ thể. Kết quả chất lượng của báo cáo là sự ghi nhận của Đảng, nhân dân phấn khởi, đồng tình, ủng hộ và được quốc tế đánh giá cao.

Phạm Tiếp (TTXVN)
Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV
Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV

Chiều 8/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Tiểu ban), chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN