Thông tấn xã Việt Nam học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước

Sinh thời, Bác Hồ luôn coi trọng việc tổ chức, động viên phong trào thi đua yêu nước. Người coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mọi thời kỳ cách mạng, bởi đó chính là nền tảng, là động lực của sự phát triển, là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của quốc gia, dân tộc.

Chú thích ảnh
Cuốn sách "70 năm thi đua yêu nước" (1948-2018) do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương biên soạn và xuất bản đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Với những thành quả to lớn đóng góp vào công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành truyền thống với nhiều kinh nghiệm, bài học mang tính văn hóa - xã hội, nhân văn sâu sắc, đặc biệt từ những lời căn dặn, đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, ngày 1/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 195-SL thành lập Ban vận động thi đua ái quốc và Sắc lệnh số 196-SL quy định thành phần Ban vận động thi đua ái quốc nhằm xây dựng bộ máy chuyên trách về thi đua. Ngày 11/6/1948, Người ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước.

Ngay từ khi phát động thi đua ái quốc, để đáp ứng tình hình kháng chiến kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu mục đích của thi đua lúc này là để diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Muốn đạt mục đích ấy, thì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, giàu, nghèo, lớn, nhỏ tùy theo điều kiện, khả năng, ai cũng đều cần phải thi đua. Người viết: “Các phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc; các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn; đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp, đồng bào công nông thi đua sản xuất; đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh, nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự nhân dân; bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”.

Mục đích của thi đua rất cao cả, nhưng không phải cao xa, khó hiểu, khó làm, mà trong mọi việc đều có thi đua. Thi đua từ những việc rất nhỏ, rất quen thuộc hằng ngày như ăn mặc cho hợp thời, hợp cách, ở cho sạch, cho hợp vệ sinh, thi đua trong lao động tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, thi đua trong học tập, trong rèn luyện và chiến đấu, trong phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động… và như thế “công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua”, dựa vào đó mà phát động mọi phong trào.

Mỗi phong trào thi đua, dù nhỏ, đều phải được lãnh đạo, tổ chức tốt, có trọng tâm, trọng điểm, có chương trình, kế hoạch cụ thể. Vì thế, việc đặt ra mục tiêu của thi đua phải gắn liền với nhiệm vụ hằng ngày, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị cho từng thời kỳ, từng giai đoạn của cách mạng. Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, khả năng của mỗi nơi mà đặt ra kế hoạch cho phù hợp, sát thực. Kế hoạch phải đầy đủ, cụ thể, đúng mức, tránh phô trương, hình thức. Không nên đặt ra kế hoạch quá to, nêu mục tiêu quá lớn, có phát mà không động, gây nên sự tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc của dân, của nước. Khi đã có kế hoạch rồi thì phải đem ra bàn bạc một cách dân chủ, kỹ lưỡng, theo phương châm: kế hoạch 1, quyết tâm 10, biện pháp phải 20, để cùng nhau tìm ra biện pháp thực hiện hiệu quả. Có như vậy mới làm cho “mọi người đều hiểu, mọi người đều vui lòng nhận và quyết tâm làm cho kỳ được”, “kết quả mới đầy đủ, tốt đẹp”. Và, trong thi đua cũng giống như những việc khác “cần phải có cán bộ được huấn luyện hẳn hoi”, bởi đó chính là cái gốc của mọi công việc, của mọi phong trào.

Thi đua là quá trình tổ chức, động viên mỗi người, mỗi cơ quan đơn vị nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu thi đua đã đặt ra. Trong quá trình ấy, nhiều khó khăn, thuận lợi, cả những mặt tốt lẫn xấu đều nảy sinh, phát triển… Có thường xuyên tổng kết, đánh giá thì mới có thể biết được những mặt tốt, mặt xấu và kết quả của phong trào. Từ đó, mới rút ra được những bài học kinh nghiệm. Đây chính là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và thường xuyên nhắc nhở các ngành, các cấp, các địa phương: “Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”.

Đồng thời với việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được xây dựng, bình chọn qua các cấp, các ngành mà còn phải biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương “người tốt, việc tốt” trong cuộc sống hằng ngày. Điều này đã động viên, khích lệ kịp thời hàng nghìn gương “người tốt, việc tốt”. Người coi đó là một trong những cách tốt nhất “để hằng ngày giáo dục lẫn nhau”, “để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Từ những định hướng cơ bản nêu trên, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, mỗi giai đoạn, mỗi nhiệm vụ cách mạng một phong trào cụ thể, một nội dung thi đua thiết thực, một cách làm phù hợp và sáng tạo, phong trào thi đua yêu nước đã động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng, phát huy tài năng sáng tạo, tháo gỡ khó khăn… đã nhân lên gấp bội sức mạnh tinh thần - vật chất của cả dân tộc, đưa cách mạng nước ta vững bước tiến lên, liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chú thích ảnh
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), phóng viên, biên tập viên báo Tin tức (TTXVN) tự cắt gấp lá cờ Tổ quốc từ ấn phẩm số đặc biệt của báo in Tuần Tin tức, lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần yêu nước và đoàn kết chiến thắng. Ảnh: Hiền Anh/Báo Tin tức

Thấm nhuần lời dạy của Bác về thi đua ái quốc, TTXVN đã có nhiều đổi mới trong phong trào thi đua. TTXVN thi đua thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Năm 2020, trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị của ngành được giao, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và phong trào thi đua của Khối các ngành khoa học - văn hóa - xã hội, Tổng giám đốc TTXVN đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với mục tiêu thi đua: Tiếp tục thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN khóa XXV, lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày thành lập TTXVN, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tạo bước phát triển vượt bậc trong công tác thông tin, xây dựng TTXVN không ngừng phát triển, giữ vững là trung tâm thông tin chiến lược và tin cậy của Đảng và Nhà nước; “Xây dựng TTXVN thành cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của hệ thống truyền thông quốc gia, trung tâm thông tin chiến lược tin cậy của Đảng và Nhà nước, khẩu hiệu thi đua “Phát huy sức mạnh toàn ngành, đồng tâm, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng thông tấn quốc gia”, “Đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, chất lượng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát triển hơn nữa. Đồng tâm, hợp lực, phát huy tinh thần sáng tạo, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của TTXVN.

Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: toàn ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao trong năm 2020, tập trung nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước, mở rộng sự lan tỏa của thông tin thông tấn, phát triển mạnh các loại hình thông tin mới, tiếp tục nâng cao hiệu quả thông tin đa phương tiện, thực hiện đề án tái cơ cấu sản phẩm thông tin, đổi mới về hình thức và nội dung thông tin đối ngoại, phát triển mạnh hệ thống kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tăng nguồn thu cho ngành. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tổ chức chính quyền, đoàn thể đơn vị vững mạnh, đoàn kết nội bộ tốt; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, sạch đẹp, văn minh, lịch sự. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thư­­ởng, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cơ quan, đơn vị.

Các khối thi đua trong toàn ngành TTXVN cũng hăng hái hưởng ứng phong trào thi đua do Tổng giám đốc TTXVN phát động. Điển hình như Khối thi đua các ban biên tập và trung tâm thông tin đã xây dựng và phát triển mạnh phong trào “Đảm bảo thông tin tuyệt đối chính xác, nhanh và kịp thời”, “Ảnh luôn đạt chất lượng cao”, “Học tập Bác Hồ cách làm báo, viết báo”. Khối các tòa soạn báo có mục tiêu thi đua: “Giữ vững định hướng thông tin chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng thông tin”. Khối các đơn vị chức năng, tổng hợp có các phong trào thi đua thiết thực như: “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc”, “Đoàn kết, nâng cao hiệu quả công tác và triệt để thực hành tiết kiệm”, “Mỗi người giỏi một việc nhưng làm được nhiều việc”. Khối các đơn vị kỹ thuật, sản xuất, dịch vụ đã có các phong trào thi đua như: “Năng suất cao, chất lượng tốt, văn minh công sở, thực hành tiết kiệm”, “Thực hiện tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa”. Văn phòng TTXVN cũng đẩy mạnh các phong trào thi đua, nổi bật như các phong trào: “Giữ gìn cơ quan sạch đẹp, văn minh, lịch sự”, “Triệt để khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý”, “Lái xe an toàn, bảo quản xe tốt”. Khối các cơ quan thường trú trong nước và ngoài nước đã có phong trào thi đua “Không bỏ lọt thông tin”, “Bám sát các sự kiện, thông tin chính xác, kịp thời”, “Tăng cường công tác quản lý đơn vị”.

Phong trào thi đua yêu nước của ngành được mở rộng, phát triển trong toàn ngành, trong từng đơn vị, thu hút sự tham gia của toàn thể công chức, viên chức, người lao động với nhiều nội dung thiết thực, hình thức phong phú. Qua các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, giải pháp công tác, quản lý, biện pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác được đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị và toàn ngành Thông tấn xã Việt Nam.

Huy Hùng (TTXVN)
Lá cờ Tổ quốc lan tỏa tình yêu đất nước tới mỗi độc giả báo Tin tức
Lá cờ Tổ quốc lan tỏa tình yêu đất nước tới mỗi độc giả báo Tin tức

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam-thống nhất đất nước, cùng với một loạt tờ báo in khác tại Việt Nam, báo in Tuần Tin tức đã cùng tham chương trình kỷ niệm theo cách thức rất đặc biệt: Tạo lá cờ Tổ quốc bằng trang báo in ra ngày 29/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN