75 năm Thi đua ái quốc:

Thi đua, khen thưởng là động lực để xây dựng con người mới

Ngày 9/6, thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tại thành phố nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát động phong trào thi đua yêu nước tại hội nghị.

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị, các sở, ban, ngành, tổ chức xã hội, đoàn thể, địa phương, tập trung vào phong trào thi đua cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 và hoàn thành nhiệm vụ thành phố đang thực hiện như Chuyển đổi số, phát triển du lịch, phát triển nhà ở xã hội, thu ngân sách nhà nước… Việc đi đầu và thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước góp phần giúp Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 20230 tầm nhìn đến năm 2045.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. 

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đã đóng góp công lao to lớn để xây dựng, phát triển thành phố thời gian qua. Thời gian tới, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng cần đào sâu suy nghĩ, đề cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện để thi đua, khen thưởng thực sự là một phương thức lãnh đạo của Đảng, phương thức quản lý của chính quyền, động lực xây dựng con người mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng; các cấp ủy đảng, chính quyền cần xác định việc tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp, thường xuyên. Việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

Chú thích ảnh
Các tập thể được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ năm 2022.

Bí thư Thành ủy lưu ý, việc tổ chức các phong trào thi đua cần hướng vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, vấn đề khó khăn, cấp bách phát sinh từ thực tiễn của thành phố. Trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 của thành phố "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số"; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2021 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
Các cấp, ngành triệt để khắc phục hạn chế, tồn tại, nhất là “bệnh hình thức”, “bệnh thành tích” trong công tác thi đua, khen thưởng; công tác thi đua, khen thưởng phải đem lại lợi ích thiết thân, cụ thể cho mỗi người dân, người lao động, cho thành phố, đất nước và xã hội...

75 năm qua, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt nhất của dân tộc, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác.

Chú thích ảnh
Một tiết mục biểu diễn văn nghệ tại hội nghị.

Với Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng, hưởng ứng lời kêu gọi của Người, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ hay trong thời kỳ đổi mới, thành phố vinh dự là một trong những địa phương đi đầu, tiếp tục có những phong trào thi đua tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Các phong trào thi đua đã mang lại những kết quả to lớn và tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố.

Chú thích ảnh
Khen thưởng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến tại hội nghị.

Dịp này, 9 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã Quyết định tặng danh hiệu “gương mặt tiêu biểu” thành phố năm 2022 cho 10 cá nhân; đồng thời tặng Bằng khen cho 75 tập thể, 75 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc của thành phố giai đoạn 2018 - 2023.

Tin, ảnh: Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Đổi mới phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội
Đổi mới phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 9/6, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và sơ kết thực hiện phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2021 - 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN