Thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2073/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Chú thích ảnh
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, thay ông Lê Quốc Phong nhận nhiệm vụ khác.

Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo mọi hoạt động, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp trong việc tham mưu đề xuất chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức phong trào thi đua trong phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá định kỳ tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Đảng và Chính phủ đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và trong từng giai đoạn; tham mưu, tư vấn cho Đảng và Nhà nước về tổng kết lý luận và thực tiễn về công tác thi đua, khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng; đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng thời, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu tỉnh Anh hùng, thành phố Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

TTXVN/Báo Tin tức
Lan tỏa những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong phong trào thi đua
Lan tỏa những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong phong trào thi đua

Trong tổng số 2020 đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020 sáng 10/12 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với nhiều tấm gương tiêu biểu lan tỏa những sáng kiến hay, cách làm mới, hội tụ trong vườn hoa thi đua yêu nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN