Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm khi cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Đó là những vi phạm về: Thực hiện quy trình các bước tiến hành cổ phần hóa; lựa chọn tổ chức tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa; quản lý, sử dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; quản lý tài sản, tiền vốn và hoạt động kinh doanh; việc xác định giá trị thương hiệu...

Chiều tối 20/9, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về công tác cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam.

Theo kết luận thanh tra, việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam là phù hợp với chủ trương của Nhà nước và cần thiết để huy động vốn, mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong tình trạng doanh nghiệp nhiều năm liền thua lỗ triền miên, dẫn đến gần bờ vực phá sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam, kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm về: thực hiện quy trình các bước tiến hành cổ phần hóa; lựa chọn tổ chức tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa; quản lý, sử dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai; quản lý tài sản, tiền vốn và hoạt động kinh doanh; việc xác định giá trị thương hiệu...

Theo kết luận thanh tra, việc xây dựng, ban hành kế hoạch và tiến độ thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam sau 1 năm và lựa chọn đơn vị tư vấn sau 6 tháng kể từ khi có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa là chưa đảm bảo tiến độ theo Quyết định số 926/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban Chỉ đạo cổ phần hóa không thực hiện việc lựa chọn đơn vị tư vấn định giá doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa, để Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam lựa chọn là chưa thực hiện đúng thủ tục theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo Luật Đấu thầu năm 2013 về chỉ định thầu tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thực hiện việc ký kết hợp đồng với 2 đơn vị tư vấn về định giá doanh nghiệp và cổ phần hóa chưa tuân thủ theo mẫu hợp đồng được quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BKHĐT ngày 9/3/2010.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận những vi phạm đối với việc quản lý sử dụng và thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai. Ngày 30/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4654/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành Công ty cổ phần, trong đó chưa phê duyệt phương án sử dụng đất. Đến thời điểm kiểm tra (30/10/2017), Hãng phim truyện Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý về sở hữu các cơ sở nhà, đất để làm căn cứ xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, việc xác định lại giá trị thương hiệu căn cứ vào giá trị lịch sử và bề dày truyền thống của Hãng phim theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện, tuy nhiên, chưa xác định được giá trị thương hiệu cụ thể của Hãng phim. 

Về thực hiện thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam cơ bản đã thực hiện theo quy định của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011, tuy nhiên còn có hạn chế, sai sót. Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục về việc lựa chọn và phê duyệt tiêu chí nhà đầu tư chiến lược được quy định tại Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 196/2011/TT-BTC. Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược không nêu cụ thể các điều kiện, làm hạn chế việc chọn được nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực liên quan đến việc sản xuất phim và văn hóa điện ảnh. Công ty xây dựng tiêu chí và cam kết lựa chọn nhà đầu tư chiến lược chưa đáp ứng đầy đủ những yêu cầu thực tiễn với một ngành nghề kinh doanh đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh.

Kiến nghị rút vốn trước thời hạn đối với nhà đầu tư chiến lược

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ngay các qui trình, thủ tục theo qui định để nhà đầu tư chiến lược là Tổng Công ty Vận tải Thủy – CTCP xin rút vốn trước thời hạn; Đồng thời chủ trì làm việc với nhà đầu tư mới đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo qui định và các đơn vị có liên quan thực hiện các qui trình, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng qui định pháp luật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Hội đồng xác định giá trị thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam; sau khi có kết quả, xác định lại giá trị doanh nghiệp và tỷ lệ cổ phần của mỗi cổ đông cho phù hợp, đảm bảo đúng luật định. Bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan, xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trên cơ sở phương án sử dụng đất được duyệt, xác định lại giá trị doanh nghiệp có tính đến yếu tố về lợi thế vị trí địa lý của các cơ sở nhà, đất theo đúng luật định.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần. 

Về xử lý hành chính, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý các đơn vị, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm gồm: Trưởng Ban và các thành viên có liên quan của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV viên Hãng phim truyện Việt Nam theo từng thời kỳ; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Hãng phim truyện Việt Nam trong thời kỳ để xảy ra vi phạm; Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam; Các đơn vị tư vấn thực hiện chưa đầy đủ trách nhiệm.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị UBND thành phố Hà Nội rà soát lại qui hoạch, kế hoạch về đất đai của thành phố, đối chiếu với phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam để phê duyệt cho phù hợp; theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm những vi phạm và căn cứ vào tính chất pháp lý của các hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội theo quy định của pháp luật. UBND Thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu với qui hoạch, kế hoạch về đất đai của thành phố, căn cứ vào tính chất pháp lý của các hợp đồng thuê đất, theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm những vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo đúng luật định.

X.T (TTXVN)
Thanh tra việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam từ ngày 13/10
Thanh tra việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam từ ngày 13/10

Theo kế hoạch, ngày 13/10 tới đây sẽ có buổi công bố quyết định thanh tra về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có những vấn đề liên quan đến cổ phần hóa tại Hãng Phim truyện Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN