Thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ.

Theo Quyết định, Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ có diện tích 200.219 m2, thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng; do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ được áp dụng các chính sách ưu đãi quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định của pháp luật.

Ngân sách Nhà nước (của Trung ương và địa phương) hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ quyết định thành lập tổ chức quản lý và ban hành quy chế hoạt động Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ theo quy định của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tinh gọn tổ chức bộ máy, không tăng đầu mối quản lý và phát sinh biên chế.

UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định, bảo đảm việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ hiệu quả và đúng quy định.

TTXVN/Báo Tin tức
Hậu Giang: Nghiên cứu xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung
Hậu Giang: Nghiên cứu xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung

Ngày 4/5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số về công tác xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính và chuyển đổi số những năm tiếp theo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN