Thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 69/QĐ-TTG Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Hội đồng thẩm định). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/1/2021.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện là là Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định Nghị vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Hoạt động của Hội đồng thẩm định, nội dung thẩm định, thời gian thẩm định và báo cáo thẩm dịnh Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Thực hiện theo quy định tại các khoản 3,5,6 và 7 Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh nghí hoạt động của Hội đồng thẩm định được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

TTXVN/Báo Tin tức
Gỡ khó cho doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Gỡ khó cho doanh nghiệp du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Sáng 13/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN