Tập trung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Đất đai 2024

Tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 5/3/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Thủ tướng Chính phủ đã phân công các bộ, ngành, địa phương chủ trì soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường được phân công chủ trì soạn thảo 10 văn bản gồm 6 nghị định và 4 thông tư.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường trên quan điểm xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo bám sát quan điểm xây dựng Luật Đất đai 2024 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai.

Theo đó, Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết đầy đủ các điều, khoản mà Luật đã giao cho Chính phủ quy định; bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất giữa pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan; bảo đảm kế thừa, ổn định, phát triển của hệ thống pháp luật đất đai; sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp với thực tiễn…

Phát huy tinh thần chủ động, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung nguồn lực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được giao. Cụ thể, Bộ xây dựng 4 dự thảo nghị định gồm: Nghị định quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định quy định về giá đất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai xây dựng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ cũng đã thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng nghị định; họp và cho ý kiến đối với nội dung dự thảo các nghị định. Đồng thời, gửi lấy ý kiến bằng văn bản các bộ, ngành, địa phương; đăng tải nội dung Dự thảo các nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các dự thảo nghị định đều được gửi lấy ý kiến và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 6/2/2024, riêng Dự thảo Nghị định quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai được gửi lấy ý kiến 2 lần.

Bên cạnh đó, Bộ cũng tổ chức lấy ý kiến các UBND, các sở, ban, ngành có liên quan của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông qua tổ chức 4 hội nghị tại các khu vực: Bắc, Trung, Nam và Nam Trung Bộ. Bộ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Dự thảo Nghị định quy định về giá đất.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết thêm, đến nay, Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về hoạt động lấn biển đã được Chính phủ ban hành. Bộ đã hoàn thiện 4 hồ sơ Dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định để thẩm định đối với một số Dự thảo Nghị định và Bộ đang giải trình, tiếp thu.

Đối với Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Bộ cũng đã chủ động xây dựng nội dung dự thảo Nghị định, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, một số hành vi quy định trong Dự thảo Nghị định cần được rà soát để thống nhất với quy định của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai nên chưa thể hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Tại Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 17/4/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã cho phép nghị định này được thực hiện quy trình rút gọn để quy định thời điểm hiệu lực đảm bảo đồng bộ với thời điểm Luật có hiệu lực.

Đối với các thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đã thành lập Tổ soạn thảo; các đơn vị cũng đang tập trung nguồn lực để xây dựng bảo đảm thời gian và chất lượng văn bản.

Diệu Thúy (TTXVN)
Tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật Đất đai 2024
Tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Luật Đất đai 2024

Ngày 17/5, UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN