Tạo điều kiện để thanh niên đóng góp cho sự phát triển đất nước 

Theo Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần.

Chú thích ảnh
Đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ý kiến tại buổi đối thoại “Khát vọng cống hiến và đổi mới sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”. Ảnh minh họa: Lê Phước Ngọc/TTXVN

Nội dung đối thoại về việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên. 

Nhân dịp 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên vào đúng ngày kỷ niệm - 26/3/2024, với chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia". 

Đây là cơ hội cho các bạn trẻ được đối thoại trực tiếp với người đứng đầu Chính phủ về chủ trương, chính sách, cơ chế, nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức đúng về chuyển đổi số

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đã xác định một trong ba nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2022-2027 là nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong tương lai, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Trung ương Đoàn lựa chọn chủ đề công tác là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" gắn trực tiếp với "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong việc tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể, hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm nay sẽ xoay quanh chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia; cơ chế, chính sách, nguồn lực của Nhà nước trong việc hỗ trợ, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; biểu dương sự tham gia, cống hiến của thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành sẽ lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất này.

Xác định chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, sinh hoạt chuyên đề, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và thói quen của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số; đồng thời, tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu, chuẩn hóa định danh tài khoản của đoàn viên trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đây là ứng dụng kết nối đoàn viên, thanh niên và tạo dựng một kênh cung cấp thông tin chính thống cùng nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống của đoàn viên, thanh niên. Hiện ứng dụng đã có hơn 6,3 triệu tài khoản sử dụng.

Tổ chức Đoàn các cấp luôn chú trọng triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên trên toàn quốc, thực hiện xuyên suốt thông qua các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số; các sân chơi công nghệ, sân chơi số; các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng tiếp cận, sử dụng công nghệ số… Ở cấp cơ sở, tại nhiều tỉnh, thành phố đã hình thành mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng. Đoàn viên, thanh niên tham gia mô hình đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người" biết, hiểu và thực hiện các nội dung kỹ năng số cơ bản, gồm: sử dụng dịch vụ công trực tuyến; mua sắm trực tuyến; thanh toán trực tuyến; tự bảo vệ mình trên không gian mạng; sử dụng nền tảng số khác tùy đặc thù của địa phương. Trong năm 2023, đã có hơn 74.000 Tổ công nghệ số được thành lập tại 63/63 tỉnh, thành phố với hơn 348.000 thành viên.

Đặc biệt, các đợt thi đua cao điểm như Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cũng tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên. Trong đó, mô hình "Ngày thứ bảy tình nguyện" hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; mô hình "Mùa hè số" đưa các đội hình tình nguyện là giảng viên trẻ, sinh viên ngành công nghệ thông tin về những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo… để hướng dẫn người dân tiếp cận với dịch vụ công và những tiện ích từ các nền tảng số phục vụ đời sống hằng ngày của người dân, phát triển kinh tế; phối hợp với ngành công an hỗ trợ người dân sử dụng mã định danh điện tử cấp độ 2…

Đổi mới sáng tạo để tạo nên sức mạnh 

Năm 2023, Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên có chủ đề đối thoại là "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0", với nội dung tập trung vào 3 nhóm vấn đề đối thoại: Giáo dục, đào tạo vì mục tiêu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; Kiến tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, sáng tạo.

Tại đối thoại, trao đổi với thanh niên về những quyết sách quan trọng của Chính phủ đối với việc xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người; luôn mong mỏi, đặt trọn niềm tin và tạo mọi điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận nhanh, sâu, toàn diện với khoa học-công nghệ, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới của thế giới; sớm tiệm cận, đuổi kịp và vượt các nước; là lực lượng lao động nòng cốt tạo nên sức mạnh của Việt Nam.

Trao đổi với thanh niên về vấn đề hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng thể chế, ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo; xây dựng các vườn ươm, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; ưu tiên về vốn, việc chuyển giao khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, tạo thị trường cho đổi mới sáng tạo, trong đó có thành lập Trung tâm đổi mới, sáng tạo quốc gia; hình thành mạng lưới các nhà khoa học người Việt toàn cầu để cùng đổi mới, sáng tạo góp phần xây dựng đất nước. Thủ tướng đề nghị giới trẻ hãy tự tin, dấn thân, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đối diện với những khó khăn, thử thách, không sợ thất bại.

Triển khai những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2023, các cấp bộ đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Các hoạt động tư vấn, kết nối, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên được chú trọng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức thực hiện, như: hỗ trợ kết nối nhu cầu việc làm online; kết nối thông tin việc làm của các nền tảng tuyển dụng online với thanh niên; cung cấp các khóa đào tạo online miễn phí trên không gian mạng…

Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn chính sách về việc làm cho thanh niên năm 2023, với chủ đề “Chính sách việc làm cho thanh niên”; tổ chức Ngày hội “Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên” năm 2023. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trung ương Đoàn tổ chức 14 lớp đào tạo nghề cho 490 thanh niên nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường, tỷ lệ thanh niên có việc làm sau đào tạo trên 90%.

Trong năm 2023, các cấp bộ đoàn đã tư vấn, hướng nghiệp và việc làm cho 3.138.215 lượt đoàn viên thanh niên tham gia (tăng 215.898 lượt đoàn viên thanh niên so với năm 2022); giới thiệu việc làm cho 1.109.247 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được các cấp bộ đoàn quan tâm, triển khai với 1.436 hoạt động, hỗ trợ cho 90.791 đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Trung ương Đoàn tổ chức Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc, Lễ trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII; trao giải cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn năm 2023; tổ chức triển lãm Kết nối nông nghiệp số và hội chợ nông sản thanh niên toàn quốc năm 2023; tọa đàm thanh niên nông thôn khởi nghiệp với chủ đề “Nông nghiệp công nghệ cao - Cơ hội và thách thức”; tổ chức Hội nghị “Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên năm 2023” khu vực miền Bắc, miền Nam; triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”...

Khẳng định vai trò trong việc chăm lo, phát triển toàn diện cho thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp không chỉ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp mà còn đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần..., góp phần cùng gia đình, xã hội xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng, bản lĩnh vững vàng, tiên phong hành động, không ngừng sáng tạo và có khát vọng vươn lên xây dựng đất nước hùng cường.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 3
Tháng Thanh niên ở Sư đoàn 3

Với chủ đề “Tuổi trẻ Sư đoàn xung kích, lập công, tô hồng truyền thống”, Tháng Thanh niên năm 2024 được các đơn vị của Sư đoàn 3 triển khai thực hiện với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN