Tăng cường phối hợp giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và TTXVN  

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN, chiều 28/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương & Trung tâm Truyền hình Thông tấn giai đoạn 2023 – 2025.

Chú thích ảnh
Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh, chủ trương: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh, xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý”; yêu cầu “Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, kinh doanh giỏi... Khuyến khích doanh nhân thực hiện trách nhiệm xã hội và tham gia phát triển xã hội”.

Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN, chiều 27/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương & Trung tâm Truyền hình Thông tấn giai đoạn 2023 – 2025. Tới dự và phát biểu tại buổi Lễ có Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang. 

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp mở Chuyên mục “Doanh nghiệp và hành trình văn hóa” trên Truyền hình Thông tấn – VNEWS với thời lượng khoảng 15p; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, văn hóa công vụ; biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, văn hóa công vụ tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, toạ đàm, sự kiện về công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở, văn hóa công vụ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Lễ ký. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chương trình phối hợp công tác nhằm cụ thể hóa Nghị quyết chuyên đề về Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN về giữ vững giá trị nền tảng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới. Từ chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị, góp phần tăng cường công tác phối hợp giữa TTXVN với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cơ quan, ban ngành liên quan; tiếp tục đồng hành; cổ vũ, động viên các doanh nghiệp xây dựng văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại Kễ ký, Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm 38 đảng bộ trực thuộc với gần 140.000 đảng viên, trong đó có 36 tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như công nghiệp – xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ, nông, lâm nghiệp, tài chính, ngân hàng… Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Thông tấn xã Việt Nam -  Hãng Thông tấn Quốc gia, đồng chí Nguyễn Long Hải cho rằng với tiềm năng, lợi thế của TTXVN, hai bên có nhiều dư địa để tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay. Đồng chí Nguyễn Long Hải mong muốn sau chương trình ký kết, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối và Trung tâm Truyền hình Thông tấn sẽ phối hợp đưa tới công chúng, dư luận những thông tin trung thực, khách quan, chính xác, tích cực về công tác xây dựng Đảng trong các tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước. Qua đó làm rõ và khẳng định vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế cũng như sự phát triển của đất nước. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thiện Thuật, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn báo cáo nội dung hợp tác giữa hai đơn vị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước đã cho chúng ta nhiều kinh nghiệm quý giá, trong đó có kinh nghiệm: “Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa”. Những nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối trong thời gian qua đã góp phần cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở đi vào thực tiễn cuộc sống; tạo ra bản sắc riêng của từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh. 
Theo Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, báo chí nói chung và TTTXVN nói riêng đã, đang, luôn đồng hành với sự phát triển của các doanh nghiệp, doanh nhân, những lực lượng đóng vai trò hết sức then chốt trong nền kinh tế của đất nước. TTXVN luôn phản ánh toàn diện các hoạt động của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương  và Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương cũng đã luôn hỗ trợ và cung cấp thông tin kịp thời, là nguồn thông tin chính thống để các đơn vị của TTXVN lan toả đến hệ thống báo chí trong và ngoài nước.

Chú thích ảnh
Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Trung tâm Truyền hình Thông tấn ký kết hợp tác. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Vũ Việt Trang khẳng định việc ký kết chương trình phối hợp công tác sẽ cho phép nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên kênh Truyền hình Thông tấn về công tác xây dựng Đảng nói chung và hoạt động của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp TƯ, giúp tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, góp phần cổ vũ, động viên các doanh nghiệp trong xây dựng văn hoá, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
TGĐ Vũ Việt Trang cũng đề nghị Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm Truyền hình thông tấn tập trung chỉ đạo, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong chương trình phối hợp, đặc biệt việc xây dựng và triển khai có hiệu quả chuyên mục “Doanh nghiệp và hành trình văn hoá”, quá trình triển khai cần chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hoá doanh nghiệp, đa dạng hoá cách làm, cách thể hiện để đảm bảo trung thực, khách quan, sinh động, và luôn luôn phải hấp dẫn đối với người xem.

TTXVN/Báo Tin tức
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng
Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

Sáng 3/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia, nhánh 1 "Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN