Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 5/7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh, thông qua công tác phối hợp phát huy vai trò người có uy tín của cả hệ thống chính trị, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng giúp các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Người có uy tín đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng dân tộc thiểu số do chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể  phát động.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp trong công tác phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho người tiêu biểu, uy tín nhằm tuyên truyền, vận động cộng đồng thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương; giải pháp tạo nguồn kinh phí nhằm thực hiện tốt chính sách đối với người tiêu biểu, có uy tín; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy người tiêu biểu với số lượng phù hợp trong từng dân tộc thiểu số…

Đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ông Đào Đoan Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương cho rằng, xây dựng mô hình “dân vận khéo” cần phải có sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia tích cực và chủ động của người dân. Xác định rõ nội dung, phương thức đổi mới và tăng cường công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bồi xây dựng và phát huy vai trò, ảnh hưởng của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần Dân, sát cơ sở. Phân định cấp độ quản lý, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của người có uy tín để có cơ chế phát huy vai trò của họ một cách phù hợp, hiệu quả.

Nhấn mạnh đến công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số thông qua đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho rằng, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số là cánh tay nối dài giúp lực lượng vũ trang trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số không chỉ có ý nghĩa về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn góp phần to lớn trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên Giàng Văn Bình, đề xuất cần xây dựng tiêu chí già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số ở mỗi địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc thường xuyên tổ chức gặp người có uy tín tiêu biểu để thống nhất những nội dung tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc…

Đánh giá cao vai trò quan trọng của người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở nước ta, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Đỗ Văn Chiến cho rằng, tiếng nói của những người này luôn được tôn trọng, được dân làng và con cháu làm theo. Vì vậy trong công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục đồng bào, nếu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và cơ quan công tác dân tộc “tranh thủ” được các vị này thì hiệu quả công tác sẽ cao hơn và ngược lại.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín, cần phải được trang cấp phương tiện nghe, nhìn để tiếp nhận thông tin, định kỳ được cung cấp thông tin. Người có uy tín được quan tâm động viên cả vật chất và tinh thần thông qua các hoạt động thăm hỏi, tuyên dương, khen thưởng, khám chữa bệnh, tham quan học tập… Những khó khăn, bức xúc của cộng đồng khi có đề nghị của người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ phải được cơ quan và người có trách nhiệm xem xét, nghiêm túc, giải quyết thấu đáo; những việc chưa giải quyết được phải có phản hồi cụ thể, rõ ràng, thuyết phục… Các địa phương cần phải xây dựng đội ngũ cốt cán trong đồng bào dân tộc; đổi mới cách tiếp cận công tác tuyên truyền, vận động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)
Tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Tuyên truyền chủ trương, chính sách đến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 24/6, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận tổ chức tập huấn, tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN