Phát biểu của của đồng chí Lê Hồng Anh tại Hội nghị báo chí toàn quốc

TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác báo chí năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.


Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN.


Thưa đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thưa các đồng chí đại biểu, Thưa toàn thể các đồng chí, Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị cán bộ toàn quốc Tổng kết công tác báo chí năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 , do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi tới các đồng chí, tới đội ngũ những người làm báo cả nước, cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa các đồng chí, Năm 2014, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường với những biến động chính trị, xã hội ở nhiều khu vực, nhiều quốc gia. Xung đột lợi ích, tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo diễn ra nhiều nơi, nhất là ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và một số khu vực, kéo theo những điều chỉnh chiến lược của nhiều nước… Trong nước, kinh tế trên đà phục hồi, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và lao động các khu công nghiệp c òn nhiều khó khăn. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp . Đặc biệt, trong các tháng 5, 6 và nửa đầu tháng 7, Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương - 98 1 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, gây tác động mạnh về nhiều m ặt đến nước ta. Trong bối cảnh đó, d ưới s ự lãnh đạo c ủa Đảng , tinh thần đoàn kết, sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam được khơi dậy mạnh mẽ, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng: chính trị - xã hội ổn định; tăng trưởng GDP đạt 5,98%; an sinh xã hội được b ảo đảm ; quốc phòng , an ninh được tăng cường; đối ngoại được mở rộng, vị thế đất nước được nâng cao … Trong thành quả chung đó, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của báo chí trong năm qua. Nhìn chung, báo chí đã bám sát định hướng chính trị tư tưởng, tích cực, chủ động và có nhiều sáng tạo trong thông tin, tuyên truyền, tập trung cho mục tiêu t iếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu l ại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân ; tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; tuyên truyền về phát triển văn hóa thông qua việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa VIII ) về văn hóa, góp phần xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước ” ; tuyên truyền về tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Báo chí tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực; phát hiện, đưa ra  công luận, để các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước xử lý nghiêm nhiều vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng , chống, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí , tiêu cực… Báo chí đã đóng góp tích cực vào cuộc đấu tranh dư luận , đấu tranh phản đối việc làm vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước ta; nêu rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam; cổ vũ, động viên, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh đoàn kết quốc tế, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc , khẳng định truyền thống và khát vọng yêu chuộng hòa bình của Nhân dân ta ; đồng thời giữ vững mô i trường hoà bình , ổn định để phát triển đất nước, giữ gìn quan hệ  hữu nghị với nhân dân Trung Quốc. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc đạt được những kết quả quan trọng . Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các ngành, các cấp đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, làm cho bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về tình hình trong nước và thế giới, ủng hộ Việt Nam. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng, quản lý báo chí và chăm lo cho đội ngũ những người làm báo được quan tâm thực hiện. Đặc biệt, năm 2014, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí đã quyết liệt chấn chỉnh, xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động báo chí. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí, cùng toàn thể anh chị em làm công tác báo chí, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc trong năm 2014.


Thưa các đồng chí, Bên cạnh những nỗ lực và kết quả quan trọng vừa nêu, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhận rõ một số khuyết điểm, hạn chế sau đây của báo chí : 


- Một số cơ quan báo chí còn xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ chủ yếu , chạy theo lối làm báo thiếu tính chuyên nghiệp, nặng v ề thông tin những mặt trái, tiêu cực ; thông tin giật gân, câu khách , nhất là trong các ấn phẩm phụ, số chuyên đề, một số báo điện tử, trang thông tin điện tử .

- Một số thông tin trên báo chí không chuẩn xác , sai sự thật , thiếu tính xây dựng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đất nước, xã hội, một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

- Công tác chỉ đạo, định hướng , xử lý thông tin, trong một số trường hợp, chưa thực sự nhạy bén ; chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước những diễn biến mới, phức tạp của tình hình.

- Công tác quy hoạch báo chí chưa bảo đảm tiến độ .

- Nhiều cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chưa thật sự làm tốt việc chăm lo bồi dưỡng chính trị, chuyên môn , phẩm chất đạo đức cho cán bộ, phóng viên; chưa quan tâm đầy đủ công tác quy hoạch cán bộ… Một số lãnh đạo cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí chưa đề cao trách nhiệm, nhiều cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý, non yếu về năng lực quản lý, để cơ quan báo chí mình yếu kém, sai phạm , nhưng thiếu biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Hầu hết những hạn chế, thiếu sót nêu trên đã được phát hiện, phân tích, đề ra các  giải pháp khắc phục, nhưng vẫn tồn tại kéo dài , gây hệ quả xấu về mặt văn hóa , xã hội.

Thưa các đồng chí , Năm 2015, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang của mình, báo chí tiếp tục tuyên truyền tốt hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; về tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại, phát triển văn hóa - xã hội, về đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, tạo không khí phấn chấn trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bước vào Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2015 của báo chí, trong đó, chú trọng việc tập hợp, phản ánh ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta hướng về đại hội, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; đồng thời chủ động, kiên quyết đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái, nhất là những thông tin xấu độc trên mạng Internet do các thế lực thù địch, phản động tung ra hòng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân, chống phá Đại hội Đảng của chúng ta.

Thứ ba là, tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước : 85 năm Ngày thành lập Đảng; 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ; 40 năm Đại thắng M ùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các sự kiện, các ngày kỷ niệm quan trọng khác. Thứ tư là, tạo chuyển biến thực sự trong việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của báo chí ; thực hiện quyết liệt hơn việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí, gắn với rà soát, quy hoạch báo chí theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thứ năm là, nâng cao chất lượng, hiệu lực , hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý gắn với xây dựng, hoàn thiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí , nhất là đối với c ác trang thông tin điện tử, các phương tiện truyền thông, dịch vụ trên Internet; chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật B áo chí và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Thứ sáu là, thực hiện tốt việc chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , biên tập viên, phóng viên báo chí một cách c ăn bản, toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp . Chiều nay, các đồng chí tiến hành tổng kết công tác hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc, tôi lưu ý nhấn mạnh thêm với các đồng chí một số trọng tâm đối với công tác này trong năm 2015 như sau :

1 - Bám sát tình hình trong nước và quốc tế, đánh giá, phân tích các kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc của các cấp, các ngành, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của năm 2015.

2 - Nghiên cứu đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền thành tựu đổi mới của đất nước, giới thiệu quảng bá văn hoá , h ình ảnh đất nước, con người Việt Nam v ới nhân dân các nước trên thế giới, phục vụ s ự nghi ệp phát triển kinh tế - xã hội , xây dựng v à bảo vệ T ổ qu ốc c ủa Nhân dân ta . Đầu tư cho công tác thông tin đối ngoại, chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan làm công tác thông tin đối ngoại, các cấp uỷ đảng và đại sứ quán ở các nước; nâng cao chất lượng nội dung thông tin, kịp thời cung cấp thông tin ở trong nước cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ, hình thức phong phú, hấp dẫn.

3 - Nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ công tác phát hành sách, báo, tạp chí…, phát huy thế mạnh của cộng đồng làm công tác tuyên truyền đối ngoại N hân dân. Tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn của D ân tộc, hoạt động của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên, quần chúng ta ở ngoài nước; cung cấp thông tin để đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo, chiến tranh tâm lý, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; tiếp tục xây dựng và củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước.

4 - Nâng cao chất lượng dự báo tham mưu chiến lược, triển khai có hiệu quả Kết luận 16-KL/TW , ngày 14-02-2012 của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020”.

5- Tập trung chỉ đạo tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo ; về phát triển kinh tế biển gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo, phâ n giới cắm mốc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và của các tầng l ớp Nhân dân, đặc biệt là ở các tỉnh có đường biên giới, góp phần xây dựng bi ê n gi ới hữu nghị, hoà bình với các nước láng giềng.


Thưa các đồng chí, Sau Hội nghị này, phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực của những người làm báo và các cơ quan báo chí, của đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại , tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, đề nghị các đồng chí sớm triển khai quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả , ngay từ những ngày đầu của năm 2015 các nhiệm vụ trọng tâm đã được Hội nghị xác định ; cùng với toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị c ủa đấ t nước, góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2015, chúc các đồng chí đại biểu và anh chị em làm báo, làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc trong cả nước sức khỏe , hạnh phúc và có thêm những thành tích mới. Xin cảm ơn các đồng chí."TTXVN/Tin tức

Chính trị

Phản hồi - Phản biện

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản