Phấn đấu đến năm 2025 giảm còn 895 đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Nội vụ cho biết các bộ, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Do đó, 6 tháng đầu năm 2024, số lượng tổ chức bên trong bộ máy hành chính nhà nước tương đối ổn định, các bộ, cơ quan ngang bộ không có biến động về số lượng tổng cục, vụ, cục và tương đương. 

Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố đã tích cực tham mưu UBND cấp tỉnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, theo đó đã giảm 10 tổ chức (chi cục, phòng và tương đương) của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (hiện còn 7.117 tổ chức) và giảm 8 tổ chức phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện (hiện còn 6.983 tổ chức). Trong đó, các tỉnh An Giang, Đồng Nai, Kon Tum, Nghệ An, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sơn La, Tây Ninh, Vĩnh Long giảm 1, Hậu Giang giảm 10, Hưng Yên giảm 2, Hà Nội tăng 10 tổ chức chi cục, phòng và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh;  Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Nghệ An, Quảng Ninh giảm 1, An Giang và Đắk Nông giảm 3 tổ chức phòng và tương đương thuộc UBND cấp huyện. 

Thực hiện Thông báo kết luận số 114/TB-BCĐĐMSXTCBM của Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ động đôn đốc, phối hợp với các bộ, ngành tiến hành khảo sát, tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ; trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập là 895 đơn vị, giảm 118 đơn vị so với năm 2022 và giảm 140 đơn vị so với năm 2021. Trong số này, phấn đấu giảm 13,5% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành; trên 60% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh tự chủ đạt kết quả hạn chế nên số biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước khó giảm 10% theo Nghị quyết của Trung ương và quyết định giao của Bộ Chính trị.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Giải bài toán tăng lương 30% với đơn vị sự nghiệp công lập
Giải bài toán tăng lương 30% với đơn vị sự nghiệp công lập

Chiều 25/6, thảo luận tại tổ về các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024, nhiều đại biểu cho rằng, thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng/tháng lên 2,34 triệu đồng/tháng là mức tăng đáng ghi nhận trong quá trình điều chỉnh tiền lương, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho người hưởng lương, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN