Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 106/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ.

Chú thích ảnh
Thi công Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh minh họa: Vũ Quang/TTXVN

Theo đó, Quốc hội cho phép tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư được vượt quá 50% tổng mức đầu tư đối với 2 dự án theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này. Cụ thể là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia trong tổng mức đầu tư dự án không quá 80% (phần vốn nhà nước tham gia tăng thêm được bố trí từ ngân sách địa phương) và dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia trong tổng mức đầu tư dự án không quá 70%.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trong việc giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác đầu tư dự án đường quốc lộ, đường cao tốc đối với 7 dự án tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết này. Đối với 6 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tại Phụ lục II, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực.

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trong việc giao một Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương này hỗ trợ địa phương khác thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án qua các địa phương đối với 14 dự án tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết này. Đối với 5 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tại Phụ lục III, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục đầu tư trong thời gian Nghị quyết này có hiệu lực.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án theo quy định đối với dự án do địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, bảo trì đối với tuyến đường bộ trong quá trình đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Quốc hội quyết nghị cụ thể một số nội dung về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; dự án sử dụng nguồn dự phòng chung của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022; quản lý công trình sau đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, chính sách quy định tại Nghị quyết này, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi và tiến độ; không để trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí.

Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về danh mục dự án tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này, bảo đảm đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí do Chính phủ đề xuất. Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm hiệu quả của chính sách; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm trong việc quyết định, chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tổ chức thực hiện bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả của dự án.

Bộ Giao thông Vận tải, địa phương tiếp nhận công trình sau khi cơ quan chủ quản hoàn thành việc xây dựng, quyết toán dự án để quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì theo quy định...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2023 và được thực hiện đến hết 30/6/2025.

TTXVN/Báo Tin tức
Cầu Mỹ Thuận 2 trên cao tốc Bắc Nam băng băng về đích
Cầu Mỹ Thuận 2 trên cao tốc Bắc Nam băng băng về đích

Dự kiến, cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền nối hai bờ tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn I 2017 - 2020 do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư sẽ được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khánh thành, đưa vào khai thác từ ngày 24/12/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN