MTTQ nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân

Ngày 3/12, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu trả lời một số kiến nghị của các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Năm 2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cấp ủy địa phương và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên.

Từ đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước. Đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”; quan tâm chăm lo cho người nghèo và các chính sách an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam của 7 tỉnh Ký kết Giao ước thi đua năm 2021. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị, nhiều nội dung như: Giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân xây dựng nông thôn mới; phòng, chống dịch COVID-19… được các đại biểu quan tâm và có nhiều ý kiến đóng góp để tiếp tục thực hiện tốt hơn về công tác mặt trận cho năm 2022.

Cụm thi đua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã trao tặng tỉnh Lai Châu Cờ Thi đua xuất sắc năm 2021 và tặng 300 triệu đồng để làm nhà Đại đoàn kết. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị là đơn vị Trưởng Cụm thi đua và tổ chức giao ban công tác cụm các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2022.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua năm 2021. Đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua cần tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về phòng, chống dịch COVID-19; vận động bà con vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; thực hiện tốt các mục tiêu xóa đói giảm nghèo; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả các chính sách cho người dân tộc thiểu số.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua thường xuyên rà soát, đánh giá, đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương; kiện toàn, đảm bảo các cơ chế hoạt động của hội đồng tư vấn các cấp; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại nhân dân; phát huy tốt vai trò mặt trận nhằm thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương…

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Oanh (TTXVN)
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 136 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN