Lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội

Văn phòng Quốc hội cho biết, dự kiến ngày 26/8 tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV và được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 41 điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà, Hội nghị nhằm quán triệt những điểm mới, nội dung quan trọng của các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 để các Bộ, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện pháp luật; đồng thời, quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ được Quốc hội giao, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội. Làm cơ sở để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai thực hiện, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân để tiến hành giám sát, theo dõi, đánh giá. Thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các cơ quan của Quốc hội trong việc theo dõi, đôn đốc và giám sát Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội. 

Hội nghị cũng sẽ đánh giá tình hình thực hiện luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XV thông qua từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Kịp thời đôn đốc và xem xét, xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong triển khai, thi hành luật, nghị quyết. Tăng cường công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội. Bảo đảm đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, các giải pháp bảo đảm được đề ra tại Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ lập pháp cần hoàn thành trước ngày 31/12/2022. Thống nhất về yêu cầu, nội dung triển khai công tác xây dựng pháp luật, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để bảo đảm chất lượng, tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Việc tổ chức hội nghị cũng nhằm mục đích bám sát Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 14/10/2021, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 5/112021; các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Hội nghị được UBTVQH tổ chức dựa trên quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2, Điều 50 của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 65/2020/QH13: “UBTVQH giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; giám sát hoạt động của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội thành lập”.

Công tác giám sát việc thi hành pháp luật là công việc thường xuyên của UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên UBTVQH Khóa XV tổ chức Hội nghị toàn quốc để triển khai các luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, góp phần đổi mới công tác xây dựng pháp luật và tăng cường công tác giám sát của Quốc hội, UBTVQH đối với việc triển khai thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội trong thực tiễn cuộc sống.

V.T/Báo Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Tiếp tục Phiên họp thứ 25, sáng 15/8/2023, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Tư pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN