"Không thể khoán xe công một cách ồ ạt"

Tại cuộc Họp báo chuyên đề về Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Cục trưởng Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính) Trần Đức Thắng cho biết Luật Quản lý, sử dụng tài sản công vào tháng 10 năm nay sẽ trình Quốc hội, dự kiến thông qua vào tháng 5/2017 và có hiệu lực từ 1/1/2018. Vấn đề khoán xe công cũng được đề cập tại cuộc họp báo.

Coi tài sản công là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội

Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gồm 10 Chương, 137 Điều; trong đó: 5 chương quy định về các vấn đề chung (Chương I, II, VIII, IX, X); 5 chương quy định chế độ quản lý, sử dụng đối với từng loại tài sản công (Chương III, IV, V, VI, VII).

Theo Cục trưởng Trần Đức Thắng, điểm mới của Luật lần này là sửa đổi những quy định không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Theo đó sẽ phân định tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công phù hợp với từng loại tài sản theo hướng nắm chắc, hạch toán, thống kê đầy đủ về giá trị và hiện vật.

Tài sản Nhà nước tại Việt Nam có phạm vi, quy mô rất lớn; là cơ sở vật chất để thực hiện các hoạt động quản lý Nhà nước, cung cấp dịch vụ công và là nguồn lực quan trọng, bền vững có thể khai thác để phát triển kinh tế-xã hội, tái cơ cấu ngân sách nhà nước.

Cục trưởng Trần Đức Thắng cho biết, việc xây dựng, ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước hiện hành.

Dự án Luật được xây dựng bảo đảm được yêu cầu tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; huy động, khai thác có hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phát triển kinh tế-xã hội.

Thể chế hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật. Đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan như Luật về Tổ chức bộ máy Nhà nước, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kiểm toán Nhà nước…

Khoán xe công cần xác định địa bàn, lĩnh vực


Cũng tại buổi họp báo, Cục trưởng Trần Đức Thắng, cho biết việc khoán xe công đối với các chức danh phải tính tới đảm bảo an ninh, an toàn cho lãnh đạo. Đồng thời cũng chỉ tính toán tới cấp nào đó, ví dụ dưới bộ trưởng, dưới người đứng đầu địa phương, không phải chức danh nào cũng khoán và không thể làm một cách ồ ạt.

Theo Nghị quyết số 01 năm 2016 của Chính phủ có nêu yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án và lộ trình thực hiện khoán xe ô tô công đối với một số chức danh theo quy định.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Trần Đức Thắng, muốn thực hiện được phải sửa pháp luật liên quan, mà cụ thể là sửa Quyết định 32/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dung xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.


Theo lãnh đạo Cục Quản lý công sản, sau một thời gian thực hiện, có một số bộ ngành, địa phương khoán tự nguyện thấy tốt sẽ báo cáo Thủ tướng. Một số địa bàn, lĩnh vực có thể khoán bắt buộc, ví dụ như địa bàn ở khu trung tâm, đô thị, khi phương tiện công cộng, cá nhân phát triển tốt thì hoàn toàn có thể khoán được.

Mặc dù thực hiện khoán bắt buộc nhưng theo ông Trần Đức Thắng cũng cần phải gắn với hạ tầng vì có những nơi không có phương tiện công cộng.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản cũng cho biết thêm, Nghị quyết 01 của Chính phủ đề cập việc khoán xe ô tô công thực hiện từng bước, vì vậy, Cục đang nghiên cứu trình Bộ Tài chính để Bộ báo cáo lên Thủ tướng. Việc khoán cần xác định địa bàn, lĩnh vực, không thể ồ ạt mở ra, có thể ảnh hưởng tới hoạt động cơ quan đơn vị thực hiện.

Theo Cục trưởng Trần Đức Thắng, tổng số xe công của các đơn vị chưa kể của quốc phòng, công an là 37.000 chiếc. Sau sắp xếp, ước tính thừa khoảng vài nghìn chiếc và sẽ xử lý theo đúng quy định. Bộ đã có văn bản gửi từng bộ ngành địa phương về việc thừa thiếu như thế nào, phải xử lý ra sao.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BTC Quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô. Theo đó, từ 1/10/2016, Bộ Tài chính áp dụng chế độ khoán kinh phí sử dụng xe công đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính.

Thùy Dương (TTXVN)
Minh bạch thanh lý xe công
Minh bạch thanh lý xe công

Trước dư luận cho rằng quy trình thanh lý xe công chưa minh bạch, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), bà Tạ Thanh Tú cho biết, việc thanh lý xe công đang được thực hiện theo hình thức bán đấu giá, công khai trên các website các bộ ngành, địa phương hoặc đăng trên các báo về đấu thầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN