HĐND tỉnh Yên Bái thông qua 20 nghị quyết quan trọng

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, ngày 7/12, Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp với việc thông qua 20 nghị quyết quan trọng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX. 

Các nghị quyết quan trọng được thông qua tại Kỳ họp này là: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Nghị quyết về việc kéo dài thời hạn Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030…

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra chiều 7/12, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã lần lượt trả lời chất vấn những nhóm vấn đề mà các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Trong đó có việc thực hiện một số chính sách của tỉnh đối với lĩnh vực nông nghiệp như các dự án phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, công tác cấp giấy chứng nhận chứng chỉ rừng bền vững… còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, cần tiếp tục xem xét tháo gỡ…; công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn trường học, y tế trường học trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; đề xuất tăng hạn mức tín dụng, tiếp tục giảm lãi suất tiền vay và có chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Lộ trình đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia về các thôn, bản vùng cao; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; công tác thi hành án dân sự…

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn phát biểu tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu, cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm. 

Sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã tiếp thu và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu, cử tri, nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Năm 2021, dịch COVID-19 đã tác động sâu rộng, trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Song, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

Theo đó, kết thúc 11 tháng năm 2021, tỉnh Yên Bái có 25/32 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá (trên 7,03%), cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, khá toàn diện. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì, đạt mức tăng trưởng khá; thu hút đầu tư được quan tâm; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được nâng lên.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, UBND tỉnh đề xuất một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, gồm: Tập trung triển khai Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, với chủ đề của năm đã được xác định là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; duy trì phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”; gắn với phương châm hành động “Quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”...

Chú thích ảnh
Đại biểu đặt câu hỏi chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Dự báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 còn nhiều khó khăn, thách thức; nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tiếp tục chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có giải pháp hữu hiệu khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Để các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết vừa được thông qua gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá để phát huy những mặt tích cực, kịp thời khắc phục những mặt còn bất cập, hạn chế…

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong chiều 7/12, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Kỳ họp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Tại Hội nghị, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung triển khai quyết liệt những chỉ tiêu của các nghị quyết này. Theo đó, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra 32 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) 7,5%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 4.600 tỷ đồng trở lên; GRDP bình quân đầu người 50 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển 19.000 tỷ đồng; hộ nghèo giảm 4%, riêng 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải giảm trên 6,5%...

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 đã được HĐND tỉnh thông qua với tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.600 tỷ đồng; dự toán thu ngân sách địa phương 11.931,6 tỷ đồng; dự toán chi ngân sách địa phương là 12.013,8 tỷ đồng.

Nghị quyết về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND tỉnh giao là 3.902,3 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 là 3.499,7 tỷ đồng; kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lại giai đoạn 2022-2025 là 15.095,7 tỷ đồng, bằng 23,2%; vốn sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh là 402,6 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)
Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký Quyết định số1982/QĐ-TTg công nhận thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN