Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khai mạc Triển lãm chuyên đề "'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019" tại Thừa Thiên - Huế.

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm.

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 30/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên - Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề "'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019".

Triển lãm trưng bày, giới thiệu hơn 300 tư liệu, hiện vật, tập trung vào những nội dung chính: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1969-1975); Xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986); Đổi mới và phát triển (1986-1995); Hội nhập và cất cánh (1995-2019); Hướng tới tương lai; Thừa Thiên - Huế - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, triển lãm giới thiệu tới công chúng quá trình 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những thành tựu nổi bật mà nhân dân ta đã giành được trong sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc.

Triển lãm cũng giới thiệu tới công chúng những thành tựu quan trọng trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội gắn với độc lập dân tộc; bước đầu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. 

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng Giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, người chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, Người đã hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập và thống nhất đất nước.

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân Việt Nam bản Di chúc lịch sử. Là bảo vật quốc gia, Di chúc của Bác chứa đựng những giá trị lý luận - thực tiễn vượt thời gian; là sự tiên liệu những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Di chúc thể hiện tình yêu thương vô hạn dành cho đồng bào, đồng chí cùng bè bạn khắp năm châu; đồng thời phản ánh khát vọng cháy bỏng của một con người suốt đời một lòng, một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

Những lời căn dặn ân cần của Người trong bản Di chúc mãi là ngọn đuốc soi đường cho con thuyền cách mạng Việt Nam cập bến vinh quang trên mỗi chặng đường đi lên của đất nước. Triển lãm góp phần động viên nhân dân tiếp tục thực hiện Di chúc của Người, nỗ lực phấn đấu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 3/2/2020.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử vô giá
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn kiện lịch sử vô giá

Ngày 2/9, từ biệt thế giới này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc kết tinh những giá trị vô giá. Di chúc là bản tổng kết cả cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và trong đó Người vạch ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN