Hải Dương: 6 cơ quan thừa lãnh đạo cấp phó

Theo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về việc quản lý biên chế công chức của tỉnh Hải Dương, 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó. Ngoài ra còn 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ra thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo; quản lý và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương.

Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, kết luận thanh tra chỉ rõ, kế hoạch biên chế năm 2014, 2015 và 2016 của UBND tỉnh Hải Dương gửi Bộ Nội vụ chậm theo quy định; giao chỉ tiêu công chức năm 2013, 2014 và 2016 cho các cơ quan vượt so với chỉ tiêu của Bộ Nội vụ giao; chưa điều chỉnh đề án vị trí việc làm tại một số cơ quan để phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông báo Kết luận thanh tra về quản lý biên chế, bổ nhiệm cấp phó trong cơ quan của UBND tỉnh Hải Dương.

Nội dung kết luận thanh tra cũng nêu rõ, tỉnh Hải Dương có 10 cơ quan sử dụng 79 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để thực hiện công việc chuyên môn trong cơ quan hành chính; 1 cơ quan sử dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vượt so với chỉ tiêu được giao; 2 cơ quan sử dụng viên chức làm công việc của công chức.

Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại số lượng cấp phó công chức lãnh đạo, quản lý, Thanh tra Bộ Nội vụ khẳng định, bên cạnh hơn 500 hồ sơ của cán bộ lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng yêu cầu, vẫn còn 228 hồ sơ được bổ nhiệm thiếu một số văn bằng, chứng chỉ. Trong đó, chủ yếu là thiếu chứng chỉ trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm.

Một số trường hợp bổ nhiệm thực hiện không đầy đủ trình tự (chủ yếu là thiếu đề nghị và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề xuất, giới thiệu phương án nhân sự; nhận xét, đánh giá của thủ trưởng trực tiếp khi bổ nhiệm lại, tờ trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại); 6 cơ quan sử dụng vượt quá số lượng lãnh đạo cấp phó.

Nhiều trường hợp thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc Sở ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm hoặc chưa hết thời gian giữ chức vụ, kéo dài thời gian giữ chức vụ không đúng quy định.

Về việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, tỉnh Hải Dương có 20 cơ quan thực hiện ký 213 hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn là không đúng quy định của pháp luật.

Do đó, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chấm dứt việc sử dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để làm công việc của công chức và thực hiện hợp đồng lao động để làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện tuyển dụng công chức theo quy định. 

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị không xem xét bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với công chức thiếu điều kiện, tiêu chuẩn; xếp lại ngạch đối với công chức thiếu yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch.

Cùng với đó là kiểm điểm xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; bổ nhiệm, số lượng cấp phó, tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hải Dương; có biện pháp cụ thể để khắc phục tồn tại nêu trên.

Trước đó, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng đã có kết luận về vụ việc Sở LĐ-TB &XH tỉnh Hải Dương có 46 người thì 44 người làm lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên. 

Thu Phương
Hải Dương quy định không quá 2 Phó trường phòng trong các cơ quan chuyên môn,  hành chính
Hải Dương quy định không quá 2 Phó trường phòng trong các cơ quan chuyên môn, hành chính

Để đảm bảo điều hành công việc chuyên môn cũng như đẩy mạnh tinh giảm biên chế, cải cách hành chính, ngày 23/1, tại phiên họp thường kỳ tháng 1/2017, UBND tỉnh Hải Dương đã thống nhất quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng, Phó phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN