Hà Nội khắc phục 'hành chính hóa' trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể

Chiều 8/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TƯ của Bộ Chính trị về hội quần chúng, đã làm việc với Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện hai Kết luận trên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng đoàn kiểm tra và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, sau 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TƯ của Bộ Chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đã hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động. Nhân dân Thủ đô đã hiến hàng triệu mét vuông đất, hàng triệu ngày công để mở đường giao thông, xây dựng và nâng cấp đường làng, ngõ xóm, các công trình dân sinh... Các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đã phát huy vai trò làm chủ; tích cực tham gia giám sát, phản biện... 

Sau 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TƯ trên địa bàn thành phố, nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên… về hội quần chúng có chuyển biến rõ nét. Nhận thức của các hội quần chúng đã có sự thay đổi căn bản, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của thành phố; xác định rõ và nhận thức đúng về tính chất của hội quần chúng là tổ chức xã hội, tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, không “hành chính hóa” các hội.

Đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ những kết quả, vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, Đoàn tập trung trao đổi về những kinh nghiệm của Hà Nội trong khắc phục việc “hành chính hóa” hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng, kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao tính tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động...

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những nội dung tổng kết, báo cáo đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động cũng như khó khăn, vướng mắc trong công tác đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng của Thủ đô theo hai kết luận của Trung ương. Trưởng đoàn kiểm tra cũng đánh giá cao thành phố Hà Nội đã hợp tác, làm rõ nhiều vấn đề lý luận, thực tế trong hai lĩnh vực và từ đó chỉ ra nhiều nguyên nhân, bài học kinh nghiệm quý báu để triển khai, thực hiện tiếp các Kết luận trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành phố luôn quan tâm, thực hiện hai văn bản Kết luận số 62-KL/TƯ và số 102-KL/TƯ của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nghiêm túc tiếp thu các đánh giá, kiến nghị của Đoàn công tác, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy các kết quả, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn Thủ đô.

Đinh Thuận (TTXVN)
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội
Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội

Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW và Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN