Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ được giao, tránh hình thức

Ngày 8/6, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

* Qua 70 năm thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Cao Bằng đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống, xã hội.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề được các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh nhiệt tình hưởng ứng, tiêu biểu như phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới"...

Nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua, giai đoạn 2015-2017, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng trung bình đạt 6,57%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.068 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 4,39%/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10,5%/năm... Đặc biệt, vào ngày 12/4 vừa qua, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 ở Paris (Pháp) đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên địa chất non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu. Với danh hiệu này, Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng trở thành Công viên địa chất toàn cầu thứ hai ở Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng yêu cầu các cấp, ngành, cá nhân cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ được giao, tránh tổ chức phong trào thi đua mang tính hình thức; đẩy mạnh xây dựng kế hoạch, biểu dương gương điển hình tiên tiến. Ngoài ra, cần xây dựng nhiều mô hình tiên tiến và nhân rộng các mô hình này. Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp cần quan tâm hơn đến nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác thi đua, khen thưởng, từ đó phát hiện, giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện...

* Tỉnh Quảng Trị tuyên dương 20 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị luôn chú trọng phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn cách mạng như: Địa đạo kháng chiến, bám đất giữ làng, một tấc không đi, một ly không rời, Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới… Qua các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp ưu việt làm lợi cho nhà nước, xã hội hàng trăm tỷ đồng. Nhiều mô hình, giải pháp ưu việt, thiết thực đã được nhân rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng (phải) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính (trái) tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Mai Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Để phong trào thi đua ái quốc đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, phấn đấu đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình cả nước, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trong khối thi đua của tỉnh cần xây dựng chương trình, nội dung phát động thi đua phù hợp với tình hình thực tế, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Tại tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh khẳng định: Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, tỉnh đã khen thưởng 620 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2017

Nhiều phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, đạt được kết quả tích cực như “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bình Dương chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Bình Dương hội nhập và phát triển”…Thực tiễn cho thấy, những kết quả từ phong trào thi đua yêu nước đã làm nền tảng, động lực cho Bình Dương trở thành điểm sáng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tỉnh Bình Dương tiếp tục được đánh giá là một trong những địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn nhất cả nước. Đời sống nhân dân đã cải thiện; văn hoá, giáo dục, y tế có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chú trọng...

Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018-2020 chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” với các mục tiêu như: Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức luôn ra sức thi đua rèn luyện đạo đức, phẩm chất, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức vì nhân dân phục vụ. Đội ngũ công nhân, nông dân và người lao động các ngành nghề phát huy truyền thống, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn nữa. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cần thi đua sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi góp phần đưa kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững...

Trao cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc tỉnh Bình Dương. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

* Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nêu rõ, cùng với cả nước, 70 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Long An hăng hái thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Dịp này, 52 tập thể, 66 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Phạm Văn Rạnh ghi nhận, đánh giá những nỗ lực của các cấp, ngành trong đợt thi đua vừa qua; đồng thời đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các phong trào thi đua cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí…


Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc: Nghệ An quyết tâm trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc
Thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc: Nghệ An quyết tâm trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Bắc

Ngày 8/6, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN