Gắn công tác phản ánh, định hướng dư luận xã hội với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) “về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” và tổng kết hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối năm 2023. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: xaydungdang.org.vn

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết: Thời gian qua, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối đã tích cực, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Việc giao ban đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối có sự tham gia của tập thể Thường trực Đảng ủy Khối nghe và chỉ đạo xử lý các vấn đề có liên quan.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nước ta còn đối mặt không ít khó khăn, thách thức. Một trong những vấn đề công tác tuyên giáo đang phải đối mặt là tình trạng “nhiễu loạn” thông tin, một đặc trưng của xã hội hiện đại. Lợi dụng ưu thế vượt trội của Internet, mạng xã hội, các thế lực thù địch đã tạo ra các chiến dịch lan truyền thông tin xuyên tạc, gieo rắc sự hoài nghi, hoang mang, nhằm khoét sâu mâu thuẫn, gây mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Do đó, định hướng, dự báo trước dư luận xã hội là rất quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. 

“Tình hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới tư duy, chủ động, kịp thời và linh hoạt triển khai điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội bằng nhiều hình thức, với nội dung phong phú theo phương châm “chính xác, kịp thời, hiệu quả” để công tác dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối đạt kết quả thiết thực, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống”, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường cho biết, qua thực tiễn 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, công tác nắm bắt và nghiên cứu dư luận xã hội đã được cấp ủy trực thuộc và Đảng ủy Khối triển khai nghiêm túc, mang lại hiệu quả trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhất là việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên các mạng xã hội, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. 

Định kỳ hàng tháng, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tham mưu Thường trực Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối. Từ năm 2014 đến nay, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu tổ chức hơn 50 hội nghị giao ban và nhận được 4.000 lượt báo cáo bằng văn bản của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối, nhiều báo cáo của cộng tác viên có chất lượng cao, phản ánh nhiều vấn đề dư luận, cán bộ và đảng viên quan tâm, giúp Đảng ủy Khối nắm thêm nhiều thông tin giá trị. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu xây dựng và ban hành 185 báo cáo tổng hợp dư luận xã hội theo tháng, quý, năm; báo cáo phục vụ sơ kết, tổng kết... 

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Hà Thị Trang, năm 2023, công tác dư luận xã hội đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, coi trọng và tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan Trung ương. -Điều đó được thể hiện từ việc tổ chức quán triệt các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, các nghị quyết của Đảng và Đảng ủy Khối, đến việc tổ chức thực hiện từng nội dung, giải pháp phù hợp với đặc điểm của các cấp ủy và tổ chức đảng.

Các cấp ủy và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối đã chủ động nắm bắt và tích cực phản ánh tình hình dư luận, tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối và nhân dân cả nước. Qua tổng hợp cho thấy, đã có hơn 500 vấn đề và nhóm vấn đề dư luận, tình hình tư tưởng được phản ánh. Tính đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức 12 kỳ họp giao ban dư luận xã hội (trong đó có 01 kỳ họp giao ban công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ 2020 -2025). Một số đảng ủy trực thuộc duy trì giao ban định kỳ (hàng tháng, quý) bằng hình thức phù hợp, qua đó có các thông tin phản ánh tình hình dư luận xã hội.

Dự báo thời gian tới, tình hình trong nước và quốc tế sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta tiếp tục phải đối mặt với không ít hạn chế. Đặc biệt, tình trạng quan liêu, tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đã bước đầu được ngăn chặn, song chưa bị đẩy lùi; tình hình bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn; các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình… 

Trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao từ thực tiễn, công tác dư luận xã hội của Đảng ủy Khối cần tập tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức nắm bắt dư luận xã hội, nhất là ứng dụng công nghệ mới trong nắm bắt dư luận xã hội; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc nắm bắt dư luận xã hội thông qua các cuộc điều tra, khảo sát dư luận để nắm rõ hơn, toàn diện và sâu sắc hơn tư tưởng và tâm trạng xã hội, nhất là những vấn đề bức xúc, phức tạp được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm. 

Bên cạnh đó, gắn kết chặt chẽ công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội với công tác khác, như: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; công tác phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin giữa lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp và lực lượng tham mưu…

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao Bằng khen tặng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dư luận xã hội năm 2023.

Đỗ Bình (TTXVN)
Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số
Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Sáng 17/11, tại Hòa Bình, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN