Đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây đắp niềm tin và sự đồng thuận xã hội

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (3/3/1949 - 3/3/2019), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi lễ. 

Đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng, là nền tảng để những người làm công tác tuyên giáo hôm nay bước tiếp với quyết tâm làm tốt hơn nữa vai trò, vị trí của một “binh chủng” tiên phong, xung kích trên mặt trận tư tưởng của Thủ đô Hà Nội. Từ đó, góp phần quan trọng xây đắp niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, hướng đến một xã hội ổn định, một Thủ đô xứng tầm “Thành phố Vì hòa bình”. 

Trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định: Với truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo qua các thế hệ được rèn luyện, thử thách trong đấu tranh cách mạng đã cùng nhau làm nên nhiều thành tích vẻ vang, tự hào.

Quả thực, trải qua lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển, có những tên gọi khác nhau, có những lần chia tách, hợp nhất để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng nhưng trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí trọng yếu trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội. 

Nhìn lại những chặng đường ấy, có thể nói rằng, từ dấu mốc đáng nhớ vào ngày 3/3/1949, trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân, đế quốc, công tác tuyên giáo của Thủ đô đã góp phần không nhỏ trong việc truyền bá những tư tưởng, đường lối của Đảng, khơi dậy, cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu và sự hy sinh anh dũng, quyết giành độc lập tự do cho Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Dấu ấn ngành Tuyên giáo Thủ đô gắn liền với tinh thần chiến đấu quật cường của người dân Thủ đô năm xưa trong nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. Không chỉ thời chiến, sau khi thống nhất đất nước, công tác tư tưởng tuyên giáo đã tích cực tham mưu cho Thành ủy, Tỉnh ủy cùng cả nước tìm tòi con đường đổi mới, vượt qua thử thách của Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979 cũng như trong từng bước chuyển mình của Thủ đô Hà Nội.

Và dù trong mọi hoàn cảnh, công tác tư tưởng tuyên giáo luôn đi đầu xung kích, bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội; đồng thời đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Để rồi thế hệ hôm nay nhìn lại đầy trân trọng, biết ơn một quá khứ với những năm tháng còn mãi với thời gian.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định: Nhiều thế hệ cán bộ tiền bối đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đóng góp nhiệt huyết, trí tuệ, không quản hy sinh xương máu (trong đó có 7 đồng chí là liệt sỹ), trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần làm nên truyền thống rất đỗi tự hào của ngành Tư tưởng - Tuyên giáo Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập và xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 

Đáng chú ý, 10 năm qua, với phương châm “chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả”, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đóng góp tích cực cùng thành phố giải quyết khối lượng công việc đồ sộ với nhiều việc khó, việc chưa có tiền lệ. Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã thực hiện tốt vai trò là lực lượng tiên phong, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, xây dựng niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của thành phố, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội, xây dựng và gìn giữ thương hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.

Chú thích ảnh
Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. 

Bước vào thời kỳ hội nhập, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Đời sống chính trị - xã hội, kinh tế quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu mới, rất to lớn, nặng nề đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố. Vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo càng hết sức quan trọng trong toàn bộ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ.

Nắm vững nhiệm vụ ấy, ngành Tuyên giáo Thủ đô luôn xác định rõ vai trò “đi trước một bước”, làm chủ trên mặt trận tư tưởng, nâng cao nhận thức, đổi mới quyết liệt phương thức hoạt động, thích nghi với đòi hỏi, diễn biến tình hình mới đang đặt ra. Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư, các đơn vị sản xuất, đơn vị công tác làm trọng điểm; nỗ lực khắc phục hạn chế, yếu kém; không ngừng đổi mới toàn diện nội dung, thực hiện tốt hơn nữa phương châm “chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả”; tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc; nắm bắt chuẩn xác tư tưởng, tâm lý xã hội ở từng thời điểm; chủ động tiến công, sẵn sàng đối thoại và quyết tâm giành chiến thắng trên mặt trận tư tưởng; tuyệt đối không để tình trạng bỏ trống trận địa thông tin, tư tưởng, nhất là trận địa thông tin trên internet...

Song song với đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô luôn đi đầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết là tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia thực hiện có hiệu quả 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; tham mưu thực hiện tốt Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”. Đồng thời, tuyên truyền hiệu quả thực hiện các quy tắc ứng xử thành phố đã ban hành; lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng bộ, trong nhân dân các giá trị văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, anh hùng, “Thành phố Vì hòa bình”...

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đang không ngừng nỗ lực để đổi mới, bắt kịp xu hướng nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội, xứng đáng với truyền thống 70 năm vẻ vang của toàn ngành. Đúng như quyết tâm của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, tin tưởng rằng, với truyền thống, kinh nghiệm được hun đúc qua 70 năm rèn luyện và trưởng thành, ngành tuyên giáo Thủ đô sẽ phát huy thành tựu đạt được, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, nắm vững thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, do đó để tập hợp được lực lượng, vận động được quần chúng; được quần chúng tin tưởng, sẵn sàng tham gia và hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, thì người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo phải nêu gương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN