Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội: Phát triển Thủ đô theo hướng đô thị xanh và hiện đại

Chiều 13/10, ngay sau phiên bế mạc, Thành ủy Hà Nội đã họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Một trong những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội là phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội trả lời phóng vấn báo chí tại họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết: Muốn nghị quyết đưa vào cuộc sống thì cuộc sống phản ánh trong Nghị quyết. Quá trình xây dựng báo cáo chính trị, Hà Nội đã tiến hành nhiều cuộc hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia và tầng lớp nhân dân.

“Nghị quyết giao cho khóa này xây 10 chương trình hành động. Trong đó, một chương trình tách riêng liên quan đến an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ xây dựng mạng lưới sáng tạo và sáng kiến Thủ đô để huy động nguồn tài nguyên chất xám để phát triển Hà Nội bền vững”, Bí thư Vương Đình Huệ cho biết.

Với vấn đề ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, Hà Nội có riêng 2 kế hoạch chi tiết. Trong đó, vấn đề rác thải Hà Nội trước chủ yếu là chôn lấp, nay Hà Nội sẽ đi theo hướng công nghệ đốt rác và phát điện”, Bí thư Vương Đình Huệ cho biết.

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII ra mắt chiều ngày 13/10.

Thông tin về Đại hội, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Hà Nội cho biết: Đại hội đã được tiến hành trong không khí dân chủ và đã thực hiện các nội dung: Đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2020-2025.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết về tiêu chuẩn, cơ cấu và ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII và tiến hành bầu cử nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ. Đại hội đã bầu 71 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội bầu 60 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu tổng quát: "Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD".

Đại hội cũng thống nhất thông qua một 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2025: 7,5-8%; trong đó: dịch vụ: 8-8,5%; công nghiệp và xây dựng 8,5-9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản: 2,5-3%.... Về văn hóa - xã hội, tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa: 75%; thôn, làng được công nhận và giữ vững danh hiệu Thôn, Làng văn hóa: 65%; gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa: 86-88%... Về quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường phấn đấu tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới: 100%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 40%, nông thôn mới kiểu mẫu: 20%; tỷ lệ đô thị hóa: 60-62%; tỷ lệ diện tích phủ kín của các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu: 100% ...

Về xây dựng Đảng, số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm: 9.000-10.000 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%.

Với những mục tiêu trên, Đại hội đã thống nhất đề ra 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thí điểm tổ chức thành công mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược. Đi đầu trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ chế, chính sách để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển Thủ đô. Sớm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế theo các chuẩn mực của OECD..

XC-TN/Báo Tin tức
Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng
Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020 được Thành ủy Hà Nội triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả quan trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN