Đại hội điểm Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

Trong hai ngày 12-13/2, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm cấp sở của tỉnh Sơn La và thực hiện thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.     

Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội khẳng định: Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra; công tác xây dựng Đảng được quan tâm chăm lo toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Đặc biệt, với việc tổ chức triển khai sâu rộng, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức của ngành. Cùng với việc tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từng bước đáp ứng phát triển kinh tế-xã hội, cải cách các thủ tục hành chính của địa phương.    

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và chỉ rõ một số hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: Một số công việc tiến độ thực hiện còn chậm, chất lượng còn hạn chế; một số cán bộ, đảng viên năng lực trình độ chuyên môn còn hạn chế, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo; vai trò tiên phong gương mẫu của một số đảng viên chưa thể hiện rõ, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ có mặt còn lúng túng; nội dung, hình thức sinh hoạt còn cứng nhắc và chưa đổi mới nội dung sinh hoạt…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội xác định phương hướng của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2020- 2025, là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ, cơ quan và các đoàn thể chính trị-xã hội trong sạch, vững mạnh; thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư trên các lĩnh vực…   

Đại hội quyết định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ mới là: Tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác kế hoạch và đầu tư; triển khai công tác quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045; chủ động, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm tiền đề thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cơ hội mới để phát triển kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La phấn đấu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp để phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối đề ra; hằng năm, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và cơ quan giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất một chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Túc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Sơn La đề nghị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư cần tăng cường công tác xây dựng đảng và củng cố hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở đã đề ra, trong đó trọng tâm là tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đơn vị cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện đầy đủ, đúng các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.    

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Đặng Ngọc Hậu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp, các đại biểu đã bầu đồng chí Hà Ngọc Châu giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Anh Bình giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX gồm 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Chú thích ảnh
Ban chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Sau Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã chủ trì Hội nghị họp rút kinh nghiệm Đại hội thí điểm bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những mặt được, chưa được và nguyên nhân, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trong công tác tổ chức Đại hội điểm. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp thu những mặt tích cực, rút kinh nghiệm những nội dung chưa phù hợp để tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo yêu cầu và kế hoạch.

Nguyễn Cường   (TTXVN)
Bắc Ninh tổ chức đại hội điểm Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh
Bắc Ninh tổ chức đại hội điểm Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Trong 2 ngày 10 - 11/2, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN