Cuối tháng 3 sẽ diễn ra kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra 11 ngày, trong đó có 2,5 ngày để xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và 6,5 ngày xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác. Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 24/3, dự kiến bế mạc vào ngày 7/4.

Các cơ quan của Quốc hội đã và đang tích cực, khẩn trương, nỗ lực, phối hợp hoàn thiện các nội dung kỳ họp, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Đến nay, đa số các nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UB TVQH) cho ý kiến; trong đó các dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, UB TVQH và các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Hội đồng Dân tộc đã được UB TVQH cho ý kiến bằng văn bản; báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ được cho ý kiến tại phiên họp thứ 53.

Tại phiên họp tháng 3/2021, UB TVQH sẽ xem xét báo cáo về kiến nghị của cử tri và tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, UB TVQH, trước khi trình Quốc hội. Riêng nội dung xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác UB TVQH sẽ xem xét sau khi có ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền. UB TVQH thống nhất khai mạc kỳ họp thứ 11 vào ngày 24/3/2021.

Kỳ họp này chủ yếu dành thời gian kiện toàn một số chức danh trong bộ máy Nhà nước. Vì đây là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, cần tăng cường công tác thông tin, truyên truyền; những phiên họp quan trọng sẽ tiến hành phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.

Theo Luật Tổ chức Quốc hội, những chức danh được bầu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết là có hiệu lực ngay, người được bầu sẽ tiếp cận, điều hành công việc ngay. Tất cả những nhân sự là đại biểu Quốc hội giữ chức danh trong bộ máy Nhà nước và được kiện toàn thay người mới thì vẫn làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội cho tới khi Quốc hội bầu khóa mới.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; UB TVQH báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội cũng tiến hành thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, UB TVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021.

UB TVQH thống nhất với báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội trình bày về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Qua thảo luận, các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung về dự kiến chương trình kỳ họp, trong đó bổ sung Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng phân bón theo đề nghị của Chính phủ chuyển Quốc hội khóa XV xem xét. Đối với công tác giám sát hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ có báo cáo trình bày trước Quốc hội sau gần 1 năm hoạt động, nêu rõ những công việc đã triển khai, là cơ sở để Hội đồng Bầu cử quốc gia bàn giao.

UBTVQH thống nhất đưa nội dung Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) lên chiều 24/3 để cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra có đủ thời gian chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo và biểu quyết thông qua. Đồng thời, bổ sung Nghị quyết của UB TVQH về số lượng đại biểu chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội như số lượng của Thành phố Hồ Chí Minh và đưa vào Nghị quyết chung của kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo tổng kết của Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước và các cơ quan tư pháp.

V.Tôn/Báo Tin tức
Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Khai mạc Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 22/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN