Công bố quyết định thanh tra về trách nhiệm UBND tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 19/10, Thanh tra Chính phủ công bố Quyết định Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian từ 1/1/2016 đến 31/12/2020.

Theo Quyết định số 519/QĐ-TTCP do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ký ngày 6/10/2021, Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra gồm 10 thành viên do Thanh tra viên cao cấp Phùng Xuân Kiên, Phó Cục trưởng Cục II làm Trưởng đoàn.

Trong vòng 60 ngày, Đoàn Thanh tra sẽ làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, Đoàn tiến hành thanh tra một số dự án trên địa bàn tỉnh gắn với việc giải quyết nội dung đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8321/VPCP-VI ngày 05/10/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Đoàn có nhiệm vụ thanh tra các vấn đề thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn từ 1/1/2016 đến 31/12/2020, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Bộ Xây dựng: Thanh tra tại doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo không trùng lặp
Bộ Xây dựng: Thanh tra tại doanh nghiệp nhà nước phải đảm bảo không trùng lặp

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Quyết định số 990/QĐ-BXD về Kế hoạch triển khai Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước" giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Xây dựng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN