Cần Thơ: 300 chức sắc, nhà tu hành được phổ biến chính sách, pháp luật

Ngày 1/8, Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Cần Thơ mở lớp phổ biến chính sách pháp luật cho hơn 300 chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo trong toàn thành phố.

Trong thời gian 3 ngày (1-3/8), các vị đại diện các tôn giáo được phổ biến các nội dung: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng; thông báo về tình hình Biển Đông; phòng ngừa hoạt động lợi dụng tôn giáo của phần tử xấu; hướng dẫn thủ tục hành chính trong lĩnh vực tôn giáo... Ban tổ chức cũng dành thời gian để các vị thảo luận, giải đáp thắc mắc.

Trước đó, Ban Dân tộc Cần Thơ phối hợp với Trường Chính trị đã mở lớp sinh hoạt chính sách pháp luật cho 150 đại biểu là những người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở 9 quận, huyện của thành phố.

Trần Khánh Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN