Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử 

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ, Trà Vinh và Tiền Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Trong các ngày 7,8 và 10/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trong chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn được đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh; thực hiện giám sát những vấn đề cử tri quan tâm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cử tri nêu ra. Các ứng cử viên cũng hứa trước cử tri nếu trở thành người đại biểu dân cử sẽ luôn lắng nghe, đại diện cho nguyện vọng của nhân dân; có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Quốc hội, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, đề xuất các chính sách với Quốc hội, Đảng, Nhà nước về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tham gia có trách nhiệm vào việc quyết định các vấn đề liên quan trực tiếp đến chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng cũng như vấn đề an sinh xã hội khác... 

Cử tri bày tỏ sự nhất trí, ủng hộ và tin tưởng cao, mong muốn các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là làm tốt trách nhiệm người đại biểu của nhân dân. Cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tập trung nghiên cứu các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tạo điều kiện cho người dân sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu đưa Phú Thọ ngày một phát triển, nằm trong tốp đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc... 

Trong các ngày 7 và 8/5, các ứng của viên HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến. Các ứng cử viên đã khẳng định nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh tích cực thảo luận, tham gia quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh; đặc biệt là các cơ chế, chính sách để khai thác và phát huy tốt tiềm năng lợi thế của tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh tập trung vào các lĩnh vực mà cử tri quan tâm, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân như đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo...

Cử tri tại bày tỏ sự tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ làm tròn trách nhiệm là người đại biểu của nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết có hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

* Ngày 10/5, tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Trà Vinh đã có buổi tiếp xúc đầu tiên với cử tri.

Chú thích ảnh
Những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc với cử tri. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ứng cử viên. Tại hội nghị, cử tri được nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tiểu sử tóm tắt từng ứng cử viên; nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Tất cả ứng cử viên đều nêu quyết tâm với tinh thần trách nhiệm, khi trúng cử sẽ thực hiện đúng vai trò là người đại biểu nhân dân, luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh kịp thời đến Quốc hội.

Hầu hết cử tri địa phương mong muốn, những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình, nói đi đôi với làm. Bên cạnh đó, mong muốn các ứng cử viên đóng góp ý kiến, hỗ trợ địa phương hoàn thiện hệ thống hạ tầng để giúp người dân thuận lợi trong phát triển sản xuất và sinh hoạt; hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Cử tri cũng mong muốn, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, các ứng viên quan tâm đến chế độ cho cán bộ cơ sở, chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nông dân tìm đầu ra nông sản …

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Trà Vinh tiếp tục tiếp xúc cử tri đến hết ngày 19/5 tại các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải và thị xã Duyên Hải. Trước đó, ngày 9/5, tất cả 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri. Tỉnh Trà Vinh có 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Trong 10 ứng cử viên này, cử tri trong tỉnh bầu chọn ra 6 đại biểu Quốc hội khóa XV.

* Ngày 10/5, tại xã An Hữu và Tân Hưng (huyện Cái Bè), 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Tiền Giang đã tiếp xúc cử tri của các xã Hòa Hưng, An Hữu, An Thái Trung, Tân Hưng và Tân Thanh của huyện Cái Bè.

Chú thích ảnh
Người ứng cử đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Các cử tri được nghe ông Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang giới thiệu tiểu sử tóm tắt từng ứng cử viên. Từng ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình.

Thông qua chương trình hành động, từng ứng cử viên thể hiện mong muốn được đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Tiền Giang nói riêng, đất nước nói chung. Các ứng cử viên hứa sẽ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị... Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội hứa với cử tri sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của nhân dân.

Các cử tri mong muốn những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình; đồng thời mong muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm nhiều hơn nữa đến những giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, chống tham nhũng hiệu quả… Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri tại các huyện Cái Bè và Cai Lậy, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) từ ngày 10/5 đến hết ngày 21/5.

Theo kế hoạch, đến ngày 22/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ kết thúc vận động bầu cử.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Khánh Hòa
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại tỉnh Khánh Hòa

Từ ngày 5 - 11/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tham dự Hội nghị tại Đơn vị bầu cử số 1, gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN