Bộ Y tế chủ trì soạn thảo 10 thông tư quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 1606/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 03/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội). Ảnh tư liệu, minh họa: Dương Ngọc/TTXVN

Trong đó, thay thế "Tên văn bản quy định chi tiết" và "Nội dung giao quy định chi tiết" tại mục 5 Phụ lục kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TTg bằng Phụ lục "Tên văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định chi tiết" ban hành kèm theo quyết định này.

Cụ thể, Bộ Y tế chủ trì soạn thảo 10 thông tư quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm:

Khoản 14 điều 2; khoản 4 Điều 22; khoản 3 Điều 26; khoản 5 Điều 27; điểm d khoản 1 và khoản 4 Điều 57; khoản 2 Điều 83; điểm d khoản 4 Điều 99; khoản 6 Điều 101; khoản 3 Điều 70; khoản 1 Điều 69; khoản 4 Điều 115 thuộc Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Điểm b khoản 2 Điều 4 thuộc Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Điểm b khoản 2 Điều 19 thuộc Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đối với nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn, bản.

Điểm b khoản 2 Điều 19 thuộc Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo nhân viên y tế làm việc tại y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức mà không thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…

TTXVN/Báo Tin tức
Xây dựng chính sách toàn diện để triển khai hiệu quả Luật Khám bệnh, chữa bệnh
Xây dựng chính sách toàn diện để triển khai hiệu quả Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Chiều 9/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành, địa phương, bệnh viện… về tiến độ triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (dự thảo Nghị định).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN