Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Quang Trường giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Quyết định số 505/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2024.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. 

Quyết định số 504/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 12/6/2024.

TTXVN/Báo Tin tức
Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 7/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1518/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN